Stående fra venstre Lars Stilling Netteberg, Anne Kildegård, Lene Buus Skou og Ino Buch Jensen.

Stående fra venstre Lars Stilling Netteberg, Anne Kildegård, Lene Buus Skou og Ino Buch Jensen.

Ny forening vil hjælpe børn ind i fritidslivet

Broen-Rudersdal har set dagens lys

fritidsliv En aktiv fritid er en vigtig del af trivslen for alle børn. Men i nogle familier er økonomien så stram, at det er nødvendigt at skære ned på børnenes fritidsaktiviteter eller at prioritere dem helt væk.

En ny forening med navnet Broen-Rudersdal skal være med til at bygge bro til et aktivt fritidsliv for udsatte børn og unge i hele kommunen.

Initiativtager Anne Kildegaard mener, at der er børn, som har brug for en håndsrækning.

"Vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. Og her har vores idræts- og fritidsforeninger et fantastisk tilbud om gode fællesskaber for både børn og voksne," siger hun.

En frivillig forening

'Broen' er en frivillig forening, der giver økonomisk støtte til udsatte børn og unges fritidsaktiviteter. Støtten går til kontingent og udstyr, og den har stor betydning for børnene, fordi den giver dem mulighed for at være en del af fællesskabet på lige fod med andre børn og voksne rollemodeller – også efter skoletid.

"Vi bygger med andre ord en bro for de børn, der ikke har muligheden for at gå til noget i fritiden i sin egen familie," siger Anne Kildegaard.

Broen Rudersdal har tæt kontakt til Rudersdal kommune, så man får et godt samarbejde med lærere, pædagoger, sagsbehandlere, familierådgivere og andre med et godt kendskab til børn i udsatte familier. "Og så skal der selvfølgelig være et godt og tæt samarbejde med de lokale foreninger og klubber inden for idræts- og fritidsområdet," understreger foreningen.

Broen Rudersdal bliver en del af Broen Danmark, som har eksisteret siden 2002 og har 27 lokalafdelinger i Danmark. Vil man søge støtte, vide mere om Broen-Rudersdal, blive medlem eller donere sin støtte, så gå ind på:

https://broen-danmark.dk/rudersdal/

Publiceret 12 September 2018 10:00