De kommunerne i Nordsjælland skal blive bedre til at passe på naturen og derfor lave flere grønne områder. Pressefoto

De kommunerne i Nordsjælland skal blive bedre til at passe på naturen og derfor lave flere grønne områder. Pressefoto

Rudersdal får flere grønne områder

Landmænd og naturfolk står sammen om at foreslå 21 nye områder til Grønt Danmarkskort

Et lokalt naturråd bestående af landbrugere og medlemmer af naturforeninger har arbejdet et halvt år med anbefalinger til kommunerne om, hvordan naturen kan komme til at hænge bedre sammen, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

De 21 områder, som ligger i kommunerne Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, skal binde eksisterende naturområderne bedre sammen på tværs af kommunegrænserne og forhindre fremtidig udlæg til bebyggelse, veje og andre større anlæg.

De største og mest markante forslag til udvidelse af Grønt Danmarkskort er:

    Naturpark Mølleåen, som dækker et areal på næsten 50 km2 i kommunerne: Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund. Hovedparten af naturparken indgår i kommunernes eksisterende udpegninger, og Naturrådet foreslå, at hele naturparken skal udpeges.

    Flyvestation Værløse i Furesø Kommune. Den del som tidligere var ejet af Forsvaret, og som ikke er udlagt til bebyggelse.

For Rudersdal Kommune har Naturrådet fire forslag til udvidelser af de eksisterende udpegninger til Grønt Danmarkskort:

    Området ved Eskemoserenden, som forbindelsesled mellem Eskemoseskov i nord og Rundedam, Mellemdam og Langedam mod syd.

    Øster Sandbjergområdet. Det åbne landskab mellem Helsingørmotorvejen og Sandbjerg i vest mod Henrikshave og Folehaven i øst. En stor del af området indgår i fredningen af Maglemosen.

    To områder i tilknytning til udpegninger i Hørsholm Kommune: Sandbjerg Østerskov og DTU Science Park-området.

Naturrådet anbefaler, at kommunerne tænker lidt bredere og plejer vejrabatter, stier, kirkegårde, parker og fortidsminder, så dyr og planter får gode betingelser. Hvis naturen kan sprede sig her, kan den være med til at binde naturen endnu bedre sammen.

I et landskab som det danske, hvor dyrkede marker, veje og byområder ikke levner meget plads til den vilde natur, er det vigtigt at skabe forudsætninger for, at dyr og planter kan etablere sig og sprede sig. Det er da også tanken med Grønt Danmarkskort, at indsatser med naturpleje og genopretning primært skal foregå her.

For Naturrådet er det vigtigt at tilkendegive, at kommunerne skal inddrager lodsejere tidligt i arbejdet. Lodsejerne kender deres arealer og kan være med til at se muligheder, kommunen måske ikke har fået øje på.

Rådet har sendt dets forslag til kommunerne, som senest i den kommende kommuneplan skal udpege de endelig områder til Grønt Danmarkskort.

Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune har ved behandling af Naturrådets forslag til Grønt Danmarkskort besluttet at indstille områderne til kommuneplan-arbejdet, bortset fra området ved DTU Science Park, hvor det kan være i modsætning til Forskerparkens erhvervstilpasning og -udvikling.

Kapp

Publiceret 02 October 2018 10:00

SENESTE TV