Til arrangementet i Holte kan du blandt andet høre Søren Østergaards foredrag om unge og trivsel. Pressefoto

Til arrangementet i Holte kan du blandt andet høre Søren Østergaards foredrag om unge og trivsel. Pressefoto

Er du i mental form? Få gode råd til den sunde hjernegymnastik

Rudersdal Kommune sætter fokus på den mentale sundhed

Vidste du, at en af de bedste måder, man kan styrke sin mentale sundhed på, er ved at være aktive - sammen med andre? Når Verdens Mentale Sundhedsdag markeres i Rudersdal lørdag 6. oktober og onsdag 10. oktober, kan man både få inspiration til, hvad man selv kan gøre for sin mentale sundhed, men også hvordan man styrker hinandens mentale trivsel.

De to dage byder ifølge en pressemeddelelse på et program, som indeholder en bred vifte af oplæg samt smagsprøver på aktiviteter, der kan hjælpe os alle til at få mere fat i den indre glæde og dermed øge vores mentale trivsel. Man kan for eksempel høre oplæg om, hvordan folkene bag Inspiratoriet INSP i Roskilde har skabt nye muligheder for aktiviteter og fællesskaber eller være med, når forsker Søren Østergaard fra Center for Ungestudier fortæller om unges trivsel i en præstationsorienteret kultur. Herudover kan du opleve dipl. psych. og mentaltræner Erik Østenkjær i foredraget om, hvordan ens tanker kan fremme ens sundhed eller høre om, hvordan man kan finde ny energi og nærvær i naturen. Der bydes også på oplevelser, der taler til sanserne igennem sunde snacks, kunst, musik og salsa samt ikke mindst fælles lyd, når der bliver skruet op for volumen i flerstemmig afrikansk korsang.

Statens Institut for Folkesundhed vurderer i 'Folkesundhedsrapporten Danmark' fra 2007, at cirka 20 procent af den danske befolkning i løbet af et år vil opleve problemer med mental sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere. Der er derfor en god grund til at sætte fokus på, hvordan man styrker mental sundhed. Der findes imidlertid også mange forskellige opfattelser af, hvad mental sundhed er. Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHO's definition af mental sundhed, hvor den bliver beskrevet som en tilstand af velbefindende, hvor man kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Den mentale sundhed kan også blive særligt udfordret i bestemte livsstadier eller livssituationer, hvor også stress, depression og angst kan udløses af ydre faktorer. Mental sundhed er og bliver en del af livet og er væsentlig for alle både unge om ældre.

Verdens Mentale Sundhedsdag markeres 6. oktober i Aktivitets- og Kompetencecentret på Rønnebærvej 19 og 10. oktober i Aktivitetscenter Teglporten 11.

jbe

Publiceret 04 October 2018 09:00

SENESTE TV