I sidste uge blev 22 ud af de 23 partier i kommunalebestyrelsen enige om dette års budget. Arkivfoto

I sidste uge blev 22 ud af de 23 partier i kommunalebestyrelsen enige om dette års budget. Arkivfoto

Så er kommunens budget på plads

Der er indgået en bred aftale om Rudersdal Kommunes budget for de kommende fire år

Der er indgået en bred aftale mellem 22 af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer om Rudersdal Kommunes budget for de kommende fire år mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale og Liberal Alliance.

Kommunens økonomiske situation betyder, at omdrejningspunktet for dette års aftale har været ansvarlighed og mådehold, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

"Sammenlignet med tidligere år er der således tale om et meget moderat anlægsbudget. Der er fokus på kerneopgaven, effektiv drift og udgiftstilbageholdenhed. Derfor er der kun blevet plads til få nye udgiftskrævende initiativer. Partierne bag aftalen har besluttet at aflyse den planlagte besparelse på skoleområdet på 4,2 millioner kroner i 2020," skriver kommunen.

Forhandlinger er foregået i lyset af en række udefra kommende udfordringer, herunder ekstraomkostninger til sundhedsvæsnet og øgede udgifter til udligning. Parterne bag budgetaftalen er enige om at fortsætte det nuværende niveau for skatteprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgifterne i 2019 og at lægge niveauet til grund for overslagsårene. Regulering af yderligere nødvendige indtægter for 2021 og 2022 vil blive håndteret i den budgetreguleringspulje, der er indarbejdet i budgetforslaget.

Statslig kompensation

Rudersdal Kommune modtager 34 millioner kroner i 2019 og 2020 som en midlertidig statslige kompensation for den tvivlsomme opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund, der indgår i udligningen fra 2019 og påfører Rudersdal Kommune store merudgifter, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Såfremt der ikke foreligger en udligningsreform til ikrafttræden senest 2021, har aftaleparterne en entydig forventning om, at det statslige tilskud fortsætter, indtil en ny udligningsordning træder i kraft. Behovet for yderligere finansiering fra 2021 vil blive drøftet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2021-2024.

"Det er en stor glæde, at der har været så bred tilslutning til at udvise ansvarlighed og arbejde konstruktivt med opgaven. Der er vist mod og vilje til at fortsætte arbejdet med den grundlæggende organisering af kommunens opgaver og den måde, vi fremover, som kommune, skal løse opgaverne på til gavn for alle borgere i Rudersdal," siger borgmester Jens Ive.

"Gennem de seneste år er uvisheden og budgetusikkerheden blevet øget blandt andet som følge af manglende og upræcise statslige udmeldinger kombineret med indblanding, som påvirker de kommunale budgetter. Derfor er det tydeligt, at behovet for en mere robust kassebeholdning er øget. På den baggrund er det meget positivt, at et bredt flertal har kunnet samles om en ansvarlig aftale, der styrker kommunens kassebeholdning," siger borgmesteren.

Publiceret 08 October 2018 11:36

SENESTE TV