I Kighanerenden bliver der blandt andet lagt sten, og i et enkelt område bliver der også etableret et snoet forløb.

I Kighanerenden bliver der blandt andet lagt sten, og i et enkelt område bliver der også etableret et snoet forløb.

Naturen skal tilbage til Kighanerenden

Vandløbet skal være mere varieret og naturligt med bedre forhold for fisk og forskellige arter af smådyr

Rudersdal Kommune er i fuld gang med at forbedre de fysiske forhold i vandløbet Kighanerenden, der løber fra Søllerød til Vedbæk. Projektet, der omfatter seks strækninger, fortsætter frem til midten af oktober. Formålet er at sikre et mere varieret vandløb, der kan forbedre forholdene for fisk - specielt ørreder.

Ved Egebækvej bliver ændringen særlig synlig, fordi vandløbet her bliver slynget, og der etableres en lille sti langs vandløbet.

Lavt vand

Den fysiske variation i vandløbet øges ved at lægge grus i vandet, så der skabes områder med både lavt vand og dybere partier. Herudover udlægges der sten i forskellige størrelser.

Områderne med lavt vand er nødvendige for, at ørreder kan gyde, og sten skaber skjul for deres yngel. Større ørreder kan gemme sig de dybere steder i vandløbet. Stenene vil desuden kunne være levested for flere smådyr, som lever af at filtrere vandet for småpartikler.

-vik

Publiceret 10 October 2018 10:00

SENESTE TV