I forbindelse med Rita Kernn-Larsen-udstillingen på Gl. Holtegaard taler psykoanalytiker Tine Byrckel 13. november om det irrationelles værdi i et konkurrence- og effektivitets-øgende samfund. Pressefoto

I forbindelse med Rita Kernn-Larsen-udstillingen på Gl. Holtegaard taler psykoanalytiker Tine Byrckel 13. november om det irrationelles værdi i et konkurrence- og effektivitets-øgende samfund. Pressefoto

Foredrag:Hør om surrealismens comeback som modreaktion

Psykoanalytiker Tine Byrckel taler om det irrationelles nødvendighed på Gl. Holtegaard

Hvordan forholder vi os til det irrationelle i dag? Det spørgsmål ser journalist og psykoanalytiker Tina Byrckel nærmere på tirsdag 13. november kl. 17 på Gl. Holtegaard i anledning af kunsthallens udstilling af surrealisten Rita Kernn-Larsen, der kan ses frem til 13. januar.

Rita Kernn-Larsens kunstneriske gennembrud vokser ud af surrealismen, der opstår som en modreaktion på mellemkrigstidens rationelle tankesæt. Surrealismen er et kunstnerisk forsøg på at vriste sig fri af samfundets fornufts- og nytteorientering.

I samtidskunsten ses surrealismen igen som en understrøm - måske som en ny modreaktion mod samfundets nyttetænkning?

Er det irrationelle en mangelvare i et stadigt mere konkurrence- og effektivitetsøgende samfund, eller er det til stede i overflod?

Tine Byrckel rejser spørgsmålet om det irrationelles værdi - og måske nødvendighed - og ser på hvilken status, man tillægger det i dag.

Billetter 95 kr. Tilmelding på www.glholtegaard.dk eller tlf. 4580 0878.

jesl

Publiceret 07 November 2018 10:00