Anmeldelse: Rudersdal i Danmarkshistorien

Niels Peter Stilling og Rudersdal Kommune præsenterer en sprudlende fortalt lokalhistorie – julegaven er hjemme

Af
Jens Bruhn

ANMELDELSE Det var noget af et godt initiativ, da tidligere borgmester Erik Fabrin bad Niels Peter Stilling om at skrive Rudersdal Kommunes historie, da museumslederen for seks år siden valgte at trække sig fra sin post.

Rudersdal Kommunes historie er ellers ganske godt beskrevet i eksempelvis Søllerød Årbøgerne, Holger Sandfelds syv binds værk: ”Søllerød – som det var en gang”, Hanne Mikkelsens bog: ”Birkerøds historie” og Niels Peter Stillings bog: ”Hvor storbyens skygge” og ”Vejen til Rudersdal” - de to sidste blev begge udgivet i anledningen af kommunesammenlægningen i 2007, så borgerne i de to tidligere kommuner kunne læse og lære om hinandens fortid.

Her ved juletid forligger nu Niels Peter Stillings første bind af ”Rudersdal i Danmarkshistorien fra oldtiden til år 1900 ”– kommunens historie gennem sine første 10.000 år. Det er hermed den første samlede historie om Rudersdal Kommune, der her ser dagens lys.

I løbet af foråret udkommer værkets andet bind, som vil fortælle os interesserede om de sidste 100 års spændende forstadshistorie i de to sammenlagte kommuner.

Niels Peter Stilling er en gudsbenådet fortæller og skribent, som her i dette værk på fuld udblæsning, med blød og spruttende pen, fanger læseren ind i Birkerøds-, Søllerøds- og Rudersdals begivenhedsrige fortid dygtig suppleret af et utal af illustrationer.

Oldtiden med de første Vedbæk-jægere, bondestenalderen, bronzealderen, jernalder og vikingetiden bliver beskrevet indsigtsfuldt, og når vi læser om middelalderen med kirkebyggerier, Absalon, pavegavebreve bliver vi ført ind i et univers, som ikke tidligere er beskrevet så grundigt i den lokale historie. Det er virkelig spændende læsning. Det er afsnittene om reformationen, katastroferne under svenske krigene, kongernes anvendelse af området, bøndernes livsvilkår og industrialisering også.

Bogen er opdelt i elleve kapitler. Hver af disse er igen underopdelt i tre afsnit. Først introduceres læseren kort og engageret til det historiske emne, kapitlet drejer sig om. Derpå behandles selve temaet grundigt og indsigtsfuldt og så suppleret med et væld af smukke og fortællende illustrationer. Læseren bliver nøje indført i mange perioders high light, der er karakteristiske for de forskellige perioder. Kapitlerne afsluttes med en sammenfatning, der har til opgave kort at perspektivere den just beskrevne periode.

Niels Peter Stilling folder Rudersdals mangesidige historie ud for os læsere, som derfor kan fortabe os i vor kommunes fortid, behandlet med megen eftertænksomhed og faglighed i en danmarkshistorisk kontekst.

Alt muligt godt skal siges om denne bog, men noget af objektivheden fordufter desværre, når forfatteren ikke kan holde sig i skindet og ikke kan lade være med at lufte sine personlige synspunkter, så forsvinder lidt af den ellers fine faglige og neutrale fremstilling. Sådanne bemærkninger havde jeg godt været foruden. Det vil være på sin plads at få så danne vildskud luget ud i bind to.

Den rigt illustrerede og 664 sider indbundne bog, kan erhverves hos vore lokale boghandlere. Værket vil helt sikkert pynte under juletræet i et hvert hjem og siden udløse gode diskussioner ved julefrokosterne om vores kommunes fortid og siden danne et grundlag for gode spadsereture med ny viden gennem vores dejlige kommune.

God fornøjelsen med rejsen gennem vor kommunes første 10.000 års historie. I vil nyde den.

Publiceret 18 December 2018 10:00