Innovationsminister Sophie Løhde har været på besøg i Rudersdal Kommune for at se kommunens demensprojekt.

Innovationsminister Sophie Løhde har været på besøg i Rudersdal Kommune for at se kommunens demensprojekt.

Borgere med demens får hjælp til minderne

Borgere med demens kan have svært ved at fortælle, hvem de er. Lokalt samarbejde samler og dokumentere livshistorier fra borgere med begyndende demens, mens det stadig er muligt

Når et menneske med demens flytter ind på et plejecenter, er minderne ofte visket bort eller for svære at formulere, rent sprogligt. Det betyder, for nogen af borgerne, at de ikke længere selv kan formidle og forklare personalet i det nye hjem om sine værdier, om det liv man har haft, og hvad man godt kan lide at spise eller lytte til af musik. Konsekvensen er, at personalet ikke kan tilbyde den demente den livskvalitet, der ligger i at skabe en ’samtale’ ud fra den enkelte dementes levede liv og personlighed.

Det har man gjort noget ved på daghjemmet Skovvang i Holte for ældre hjemmeboende med begyndende demens - i et samarbejde med Plejecenter Frydenholm, der ligger lige ved siden af. Projektet har innovationsminister Sophie Løhde besøgt for kort tid siden.

Størstedelen af brugerne på daghjemmet Skovvang er stadig friske nok til at huske vigtige og betydningsfulde historier og har sprog nok til at fortælle, og Skovvang bruger den mulighed til at få dokumenteret, hvad de ældre fortæller om sig selv. Hvad hedder børnebørnene, hvor er jeg vokset op, hvad kendetegner mig som mennesker, hvad står jeg for, hvilken interesse har jeg i dag, hvilken musik gør mig glad med mere?

"På den måde er der sikret viden om den enkelte, som kan gives til personalet i borgerens kommende plejebolig, og på den måde kan personalet alligevel lære selve mennesket bagved demensen og fra før demensen at kende. Det skaber en kilde til ’samtale’ og dermed livskvalitet, som hidtil ikke har været så synligt i overgangen mellem daghjem og plejecenter, hvor fokus ofte centrerer sig om fakta vedrørende den ældre indflytters medicinbehov eller graden af funktionsdygtighed," skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Kærlighed og respekt

Samarbejdet mellem Plejecenter Frydenholm og daghjemmet Skovvang blev sat i gang for et år siden og har resulteret i udviklingen af et nyt, digitalt værktøj ’Rudersdal Livshistorier’, der letter arbejdet med at samle, redigere og layoute vigtige informationer og billeder fra et langt liv.

Ergoterapeut på Skovvang og projektmedarbejder på projekt Rudersdal Livshistorier, Majken Frøslev, fortæller:

"Det, vi vil med livshistorierne, er at levere historier videre, så vores borgere med demens kan blive mødt, som de mennesker de er, også når de ikke længere har et sprog eller selv kan fortælle, hvad de ønsker. Vi gør en dyd ud af at samle på personlige historier og billeder og gøre dem synlige, så vi er sikre på, at kærligheden og respekten flytter med, når borgeren flytter i plejebolig," siger Majken Frøslev.

En plakat med de indsamlede billeder og data om for eksempel interesser, historier at samtale om og navne på de tætteste relationer udgør slutproduktet i Skovvangs indsamlingsproces. Plakaten bliver hængt op i den ældres plejebolig, så den kan ses af alle, også skiftende afløsere og praktikanter, som nu kan glæde de ældre ved at tale om de ting, der betyder, og har betydet noget for den enkelte.

Publiceret 16 April 2019 11:00