Holte Fjernvarme a.m.b.a. og I/S Norfors har indgået aftale om et tættere samarbejde. Pressefoto

Holte Fjernvarme a.m.b.a. og I/S Norfors har indgået aftale om et tættere samarbejde. Pressefoto

Nyt samarbejde: Holte Fjernvarme og Norfors styrker båndene

Holte Fjernvarme og Norfors har indgået aftaler for samarbejde

Holte Fjernvarme a.m.b.a. og I/S Norfors har indgået aftale om et tæt samarbejde for at styrke fjernvarmen i fremtidens energiforsyning og bidrage til den grønne omstilling. Fra 1. juni sammenlægges administrationen og driften af selskabernes fjervarmer for at hente stordriftsfordelene og høste frugten af selskabernes store ekspertise på fjernvarmeområdet opbygget gennem mange år.

"Holte Fjernvarme og Norfors har begge over 50 års erfaring med produktion og levering af fjernvarme hver for sig. Men i 2008 startede selskaberne et samarbejde om udveksling af varme, så Norfors affaldsvarme kunne komme flest mulige fjernvarmekunder til gode. Siden da er samarbejdet løbende blevet udbygget til også at omfatte de tekniske anlæg, og nu tager selskaberne skridtet fuldt ud og får fælles drifts- og administrationspersonale," skriver de to virksomheder i en fælles pressemeddelelse.

Baggrunden for mere samarbejde er et fælles ønske om at hente stordriftsfordelene. Samtidig etableres en stærk organisation, der kan sikre forbrugerne en effektiv og sikker fjernvarmeforsyning, og som samtidig har den ekspertise, der skal til for at løfte de mange udfordringer på energiområdet – herunder blandt andet den grønne omstilling, hvor de fossile brændsler over en årrække skal udfases af hensyn til miljø og klima, skriver virksomhederne i pressemeddelelsen.

Mere affaldsvarme – mindre gas

Det nye tætte samarbejde indebærer også, at der åbnes for gradvist at sende mere varme fra Norfors kraftvarmeværk i Usserød sydpå til Holte Fjernvarmes kunder i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Usserødværket fyres med affald fra Norfors ejerkommuner suppleret med biomasse, og en større udnyttelse af værket er godt nyt for miljøet, fordi udnyttelse af affalds- og biovarmen sparer på andre brændsler. Dette er også godt for økonomien i de to selskaber, oplyser virksomhederne.

Både Holte Fjernvarme og Norfors er hvile-i-sig-selv selskaber, så stordriftsfordele og bedre brændselsudnyttelse kommer også varmekunderne til gode.

Kapp

Publiceret 19 April 2019 11:00

SENESTE TV