En skammens dag for Rudersdal Kommune

Erik Gissel Jensen, formand for Dansk Folkeparti Rudersdal og kandidat til kommunalbestyrelsen 2013

En skammens dag for Rudersdal Kommune - robotstøvsugere skal klare de ældres rengøring!

Hvor dybt kan man synke? Man vil nu påtvinge de ældre, der er visiteret til rengøring, at de nu selv må købe en robot støvsuger.

Som de fleste vel er klar over, har mange ældre mennesker mange store og tunge møbler, gulvtæpper med frynser, blomsterstativer og meget andet godt. Der vil man nu allernådigst være behjælpelig med indretningen, således at hjemmet kan indrettes efter støvsugerrobottens muligheder og ikke beboerens trivsel. Hvad er meningen? Skal kommunen nu til at bestemme, hvordan ældre kan og må indrette sig? Det er et alvorligt indgreb i de ældres personlige frihed.

I planen er endvidere indbygget, at serviceringen af støvsugerrobotten baseres på frivillig hjælp. Hvem sikrer den på længere sigt. Dem, der støtter dette morbide forslag, har glemt, at de selv en dag får brug for en hjælpende hånd for at få gjort rent - af et menneske, man kan tale med. Man kan jo ikke kommunikere med en robotstøvsuger. For mange ældre er hjemmehjælperens besøg den eneste sociale kontakt, de har i det daglige. Menneskelige relationer er nok det vigtigste element for trivsel og livsglæde – ikke mindst når man bliver ældre, nedslidt og ensom.

DF forventer naturligvis at dette forslag trækkes tilbage. Sker det ikke, vil det være det første forslag fra vor side i den nye Kommunalbestyrelse. Det er utroligt at Rudersdal Kommune, som er en af landets rigeste, er sunket så dybt. Jeg finder det for dårligt at man igen i sin spareiver skærer ned på den i forvejen sparsomme hjemmehjælp.

Publiceret 02 July 2013 20:21