DEBAT:

Sørgelig indsnævring af kulturpris

Mona Madsen (Lokallisten)

I 2015 gik Rudersdal Kommunes kulturpris til Asger Ahn for mange års exceptionel indsats inden for det lokale kulturliv. Men står det til Kultur- og fritidsudvalget, vil en lønnet medarbejder som Asger ikke fremover kunne få prisen.
I det nye koncept, som udvalgets flertal vedtog i februar 2016, slås det grundigt fast, at modtageren skal have ydet en særlig indsats ”inden for det frivillige kulturarbejde”, og at det er ”den ekstraordinære frivillige indsats”, som anerkendes.
Jeg finder det forkert på forhånd at indsnævre mulighederne for belønning af ekstraordinære indsatser. Der har i årenes løb været mange lønnede medarbejdere, som har fortjent sådan en hæder – jeg nævner i flæng navne som Jørgen Berg (opbyggede en stor kunstsamling mens han var ansat på Nærum Skole) – Niels Peter Stilling (skrev lokalhistoriske værker mens han var museumsleder) – Bodil Olesen (der var lærer i kommunen og samtidig oprettede en Billedskole) - André Andersen (gjorde en kæmpemæssig indsats for teatergruppen Limenas, men han fik løn for det) – Kirsten Schultz Hansen (fik også løn mens hun var ildsjæl for Operakompagniet)…
Også i fremtiden vil der kunne være oplagte emner, som ikke kan betegnes som ”frivillige”. Man kunne forestille sig en caféejer, som lavede kulturarrangementer i sin café – en musikskolelærer som lagde 200 % i sit job – en kunstner, der som led i sit virke fik involveret lokalsamfundet osv.
Jeg stillede derfor forslag i Kulturudvalget om at gøre de foreslåede kriterier mere rummelige, simpelt hen ved at fjerne ordet ”frivillige” – det er jo en kulturpris, ikke en frivilligpris, det handler om. Men jeg blev nedstemt.

Mangel på tillid til Kulturparaplyens dømmekraft?
Jeg er også uenig i udvalgets beslutning om at fratage Rudersdal Kulturparaply den reelle kompetence til at udvælge modtageren af kulturprisen. Ganske vist har det altid heddet sig, at Kulturparaplyen indstiller modtageren, og Kulturudvalget beslutter. Men i praksis, og fordi der kun har været en indstillet kandidat, har det været Kulturparaplyens suveræne valg. I det nye koncept skal Kulturparaplyen indstille 3 kandidater, og så er det kulturudvalgets beslutning, hvem der skal have prisen. Det synes jeg udtrykker mangel på tillid til Kulturparaplyens dømmekraft.
Hvis Kulturudvalget ikke tror, at Kulturparaplyen evner at udpege den bedste modtager, burde man efter min mening hellere melde det klart ud og tage opgaven totalt tilbage i Kulturudvalget.

Publiceret 19 February 2016 14:23

SENESTE TV