DEBAT:

Nye boligbeskatning - et skridt frem, to tilbage

Leif ABC Hansen Kohavevej 16, 2950 Vedbæk

Da alle de foreliggende beskatningsforslag er baseret på vurderinger, vil den nuværende usikre ejendomsbeskatning fortsætte med uformindsket styrke. Dette vil føre til forøgede offentlige administrationsomkostninger samt en syndflod af nye klager, som man nu oven i købet selv skal betale for.
Politikernes dilemma er klart illustreret ved de mange år og de mange millioner kroner, som det indtil nu har kostet at komme frem til et lovforslag. Forslaget er endnu ikke blevet fuldt bekendtgjort, men viser tegn på at blive et klassisk eksempel på 'et skridt frem og to tilbage'.
Ud fra den forudsætning, at vi ikke kan slippe af med boligbeskatningen, så findes der i min opfattelse kun to måder at opnå en retfærdig og forenklet måde at beskatte boligejernes opsparede værdier. Det er enten ved en avancebeskatning ved salg eller en fast omsætningsafgift ved handel af ejendommen.
Sidstnævnte er den enkleste at administrere og tilmed den mest retfærdige, da den i givet fald vil være baseret på en fast afgift på en tro-og-lovecertificeret handelspris. Dette for at undgå hele problematikken med penge under bordet og andre kreative manøvrer.
Den procentmæssige afgift kan f.eks. blive fastlagt som den procentdel, statens netto ejendomsskatteprovenu udgør af den totale årlige ejendomsomsætning og være gældende for handler med alle typer ejendomme.
Man kunne hermed glemme alt om de urealistiske og fejlagtige vurderinger, grundskyldspromiller m.m. og samtidigt give køber den store tryghed at kunne budgettere fremtidige boligudgifter og dermed forblive i eget hjem, som politikerne har lovet.
Det tyder desværre meget på at det forestående lovforslag igen bliver et eksempel på politikernes løftesvigt, hvad angår tryghed på både kort og langt sigt.
En afgiftsløsning ville yderligere give følgende fordele:
Maksimal tryghed til alle ejendomsbesiddere, der vil kende deres fremtidige ejendomsudgifter og budgettere tilsvarende og dermed ikke blive tvunget fra hus og hjem p.g.a. stigende beskatning
Store administrative besparelser ved systemets enkle opbygning
Køber betaler afgiften og får den langtidsfinansieret via realkreditten
Politikerne får et håndtag at skrue på ved fastsættelsen af procentsatsen uden at belaste eksisterende ejendomsbesiddere
Skatteundvigelser ved ejendomshandler vanskeliggøres, f.eks. vedrørende ejers bopælspligt i nybyggeri, penge under bordet m.m.
Kan introduceres omgående.
Glem alt om beregnede avancer, kvadratmeterpriser, satellitfoto til at bedømme herlighedsværdier, computerberegnede vurderinger, ejendomsmæglerdeltagelse (jvf. 'Hammerslag') etc.
Det eneste sande og retfærdige beskatningsgrundlag er - og vil altid være - handelsprisen.

Publiceret 03 April 2017 10:30

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV