Frikommuneforsøget

Dansk Folkeparti i Rudersdal Regeringen og Kommunernes Landsorganisation har startet et nyt Frikommuneforsøg i blandt andet Rudersdal kommune, i hvilket man har diskuteret muligheden for i fællesskab med Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk kommuner (kaldet 4K) at lave et nyt fælles projekt om »En mere sammenhængende indsats på det somatiske område (fysiske sygdomme) med særligt fokus på nye tværsektorielle samarbejdsformer på akutområdet« gældende for årene 2016-2019. Disse fire kommuner har i forvejen et velfungerende tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet! Begrundelsen er, at kommunerne oplever store udfordringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet, ændringer i demografien, nye sygdomsmønstre og ikke mindst et væsentligt mere specialiseret sygehusvæsen, hvorfor man vil afprøve nye samarbejdsformer på området. Noget, man ikke har prøvet før. Visionen for samarbejdet er, at kommuner, praktiserende læger og hospitaler i et fælles samarbejde skal lykkes med at skabe reelle sammenhængende forløb for den type patienter, og derved fremme behandlingskvaliteten, effekten af indsatsen og ikke mindst opnå en effektiv ressourceudnyttelse! Kommunerne vurderer, at de ønskede effekter bedst opnås ved, at kommunerne opnår frikommunestatus, da disse efter ansøgning kan slippe for at skulle følge gældende nationale regler. Dansk Folkeparti gik sammen med kollegerne i social- og sundhedsudvalget ind for dette forsøg. Udvalgets indstilling blev godkendt af kommunalbestyrelsen ultimo 2016. Efterfølgende supplerede 4K-kommunerne ansøgningen med deltagelse også af Furesø, Herlev, Rødovre, Ballerup og Egedal kommuner, hvis samlede befolkningsunderlag så skulle være patientgrundlag for Herlev og Gentofte hospitaler med mobile akutteam og kommunernes praktiserende læger som omdrejningspunkt. Man vil samtidig søge om finansiering af forsøget fra satspuljemidlerne. Om det lykkes, ved man ikke endnu. Rudersdal kommune skal fungere som Social- og Indenrigsministeriets kontakt til dette frikommunenetværk og have det overordnede ansvar for netværkets fælles aktiviteter, hvilket man uden tvivl vil klare med bravour. Det bliver utroligt spændende at følge dette nye frikommuneforsøg!

Publiceret 16 May 2017 00:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV