Debat:

Børnebørnene er fremtiden

Karen Schousboe, Hanne Gerner, Ole Kamstrup, Steen Markussen, Kjeld H. Pedersen, Anne Gravesen og Conny Birkholm, konservative kandidater, KV17

For nylig kunne vi – Det Konservative Folkeparti i Rudersdal – præsentere vores hold, der stiller op til byrådsvalget.
Vi er ret stolte af, at vi med de 24 kandidater er lykkedes med at sammensætte et hold, der – ud over begge køn – repræsenterer de fleste afkroge af kommunen såvel som erhverv: selvstændige, offentligt ansatte, og landmænd.
Samtidig er det også bemærkelsesværdigt, at vi spænder over en aldersprofil fra 19 til 75 år.
Betyder det så, at vi ældre konservative kandidater kun taler om de ældres vilkår. Nej. Vi interesserer os af naturlige årsager for ældreområdet og mange andre områder, men vores store politiske drivkraft er børnebørnene…
For sagen er, at det jo ligger i de konservatives hjertekule IKKE at lægge regningen i børneværelset!
Efter vores opfattelse, er det ikke børnebørnene, der skal rydde op efter os gamle, fordi vi i selviskhed har bebygget landbrugsjorden og de fredede arealer med ældreboliger og olde-koller.
Ej heller er det kommunale faciliteter for ældre fritidsklubber, der med lige så stor mening kan udfoldes i de frivillige foreninger, som vi vil bruge kræfter på.
Skulle vi ikke selv kunne finde ud af at organisere bogklubber, filmklubber, kulturrejser? Alt det behøver kommunen da ikke blande sig i!
Hvad kommunen efter vores overbevisning derimod skal blande sig i er naturligvis at sikre vores børnebørn den bedste opvækst, som vi overhovedet er i stand til at skaffe dem.
Vi er derfor levende optaget af, at det i de næste fire år skal lykkes med at hæve kvaliteten i vores folkeskoler, så vi i 2021 indtager Danmarks førsteplads.
Sådan er det ikke nu, hvor vi ligger og halter bag de konservative omegnskommuner, vi rettelig burde være i selskab med, samtidig med at vi kan se, at kvaliteten af den ydede undervisning og trivslen i vores skoler har været faldende i de seneste fire år.
Den deroute skal ende. Skolen skal være et godt sted at være for både lærere og elever.
Der er rigeligt med udfordringer som flygtningekriser og klimaforandringer, der kræver internationale løsninger.
Her lokalt, hvor vi bor, er opgaven at sørge for, at vores børnebørn bliver klædt allerbedst på til fremtiden. Samtidig skal vores børn udvikle glæden ved at bevæge sig, mangfoldigheden af sommerfugle, skønheden ved engkabbelajer på vores overdrev og værdien af bøgeskoven. Ligesom vi kan give dem fornøjelsen af at forstå historien bag vores middelalderkirker og resterne af de gamle landsbysamfund og fiskelejr.
Vi ældre konservative kandidater ser det som en stor opgave og udfordring at sikre, at vores børnebørn forstår og forhåbentlig vil leve efter bærende værdier som at tage hånd om de svage, at passe på naturen, at værdsætte manuelt arbejde som bogligt, og at vi taler og opfører os ordentligt over for hinanden.
Derfor er det præcis skolen og vores børnebørns opvækstvilkår, der optager nogle af os lidt ældre konservative, der stiller op til kommunevalget 2017.

Publiceret 19 May 2017 15:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV