Debat:

Nye Borgerlige ønsker fokus på kerneopgaverne

Helene Romme formand, Nye Borgerlige Rudersdal og Allerød

Rudersdal Kommune bruger 1,5 mio. kr. på at lade flygtninge rydde op efter sig selv mens de sparer på kernevelfærden. Nye Borgerlige ønsker fokus på kerneopgaverne.
Rudersdal kommune indførte i juni 2016 en ordning med straksaktivering, hvor flygtninge placeret på de midlertidige opholdssteder i kommunen varetager ”målrettet rengøring og vedligehold ude og inde på de midlertidige indkvarteringssteder for flygtninge i Rudersdal Kommune.” Man har altså lavet et kommunalt projekt, hvor man ”ansætter” mennesker til at gøre rent og rydde op efter sig selv. I det første halve år har 21 integrationsborgere deltaget i projektet i mellem 4-15 uger.
Byrådet har nu besluttet at forlænge ordningen foreløbig indtil udgangen af 2018, idet ordningen vurderes at være en succes idet ”fremmødet har været et godt stykke over de 50 pct. der som minimum var sat som et succeskriterium…” lige som ”fællesarealerne ude og inde fremstår mærkbart mere hygiejniske, ordentlige, ryddelige og velholdte, hvilket var et andet succeskriterium.”
En forlængelse af ordningen er beregnet til at koste skatteyderne 1,5 mio. Kroner, hvilket dækker udgifter til mentorer, arbejdsbeklædning, samt en bil som anvendes til ”…at kunne transportere deltagere og materiel rundt til indkvarteringerne.” Politikerne bruger således skattekroner på projekter, der efter Nye Borgerliges mening aldrig kan være en kommunal opgave.
Samtidig har kommunen vedtaget en række besparelser på kernevelfærden så eksempelvis plejen til de ældre borgere forringes, folkeskolernes kronebeløb pr. elev er nedsat og forældre til børn i daginstitution selv skal medbringe bleer. Det sidste indbringer kommunen en besparelse på 600.000 kr. årligt.
Disse eksempler vidner om et velfærdssamfund, hvor bunden er ved at ryge ud og et system, der ikke længere prioriterer omsorgen for mennesker. Dette på grund af, at vores politikere har mistet fokus på de kommunale kerneopgaver og respekten for borgernes penge.
Nye Borgerlige vil have fokus tilbage på kommunens kerneopgaver og indstille de aktiviteter, borgerne selv kan tage ansvar for. Her kan man passende starte med, at lade mennesker tage ansvar for at rydde op og gøre rent efter sig selv.

Publiceret 19 May 2017 11:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV