Debat:

Hvorfor er fire små baghaver vigtigere end vores børns sikkerhed?

Kay Sales Trørødgårdsvej 8, 2950 Vedbæk

Jeg har boet på Trørødgårdsvej i Trørød i 4 år og har været meget glad for at bo her; tæt på skole, torvet, skoven og vigtigst af alt; at bo på en stille blind vej, hvor vores børn kan lege og færdes i sikkerhed. Men dette kan snart komme til en ende.
Fra Rudersdal Kommunalbestyrelse er det blevet besluttet at ændre lokalplanen og herved give bygherren af den kommende udstykning af Kypergården tilladelse til at omdirigere tilkørselsen fra gårdens eksisterende udkørsel på Kohavevej til Trørødgårdsvej, vores lille blinde, fortorvsfrie vej.
Planen er, at den eksisterende indkørsel skal udlægges til små baghaver tilstødende fire af de 16 rækkehuse, som Kypergården skal udstykkes til.
Denne beslutning vil introducere 20+ biler til vores lille vej, over dobbelt så mange, som der er nu, der dagligt vil køre til og fra de enkelte boliger, som også tildeles erhvervsret. Dertil kommer parkering af gæster i weekenderne til fødselsdage, barnedåbe og andre højtider - 16 familier af fire personer; i gennemsnit ca. 1¼ pr. weekend.
Alt dette vil mangedoble trafikken på vores vej og forringe sikkerheden og nærmiljøet betydeligt for os alle. Men værst af alt vil det berører sikkerheden og legemulighederne for vores børn.
Ikke nok med det; en uvildig undersøgelse, som blev udført af ingeniørfirmaet Moe A/S, viste klart og utvetydigt, at den eksisterende tilkørselforhold er sikrere end ved Trørødgårdsvej på grund af bedre udsigtsforhold og lavere kørselshastighed. Herved bliver sikkerheden for daglige trafikanter på Kohavevej også berørt, inklusive de mange skolebørn, der dagligt cykler til og fra Trørødskolen.
Nu er det ikke sådan, at vi beboere på Trørødgårdsvej er imod en udstykning af Kypergården. Vi har endda set igennem fingre med mange af kommunens andre krumspring og fix-faxerier, der er nødvendige, for at projektet kan blive en realitet. Men det er brugen af vores vej som tilkørsel, der har fået bægeret til at flyde over.
Gennem de sidste to år har vi forsøgt at komme i dialog med vores politikere, men det har været som at slå i en dyne, hvor sagligheden og reelle fakta bliver besvaret med vage argumenter som, “efter lange overvejelser” og “vores vurdering af sagen er...”.
Senest har Rudersdal Kommunalbestyrelse endda indset, hvor uholdbar deres vision er, og nu taler man om nødvendigheden af at ekspropriere adskillige af de omkringliggende matrikler for at kunne overholde de lovmæssige trafikale forhold.
Hvorfor vil Rudersdal Kommunens politikere partout ødelægge nærmiljøet og nedsætte trafiksikkerheden for os og vores børn, for at en udenfrakommende bygherre kan få lov til at anlægge fire små haver i en ellers velfungerende udkørsel?

Publiceret 30 May 2017 19:00

SENESTE TV