Debat:

Aflys salget af Kajerødgrunden

Søren Snitker, Borgmester Schneiders Vej 32, Holte

I tirsdags var der informationsmøde i Birkerød om Kajerødgrunden, som kommunen har sat til salg med henblik på opførelse af boliger. Ingen af de 100 fremmødte naboer havde noget positivt at sige om planerne. Folk var bekymrede over kommunens planer om groft sagt at sælge grunden til højstbydende og derefter skulle forhandle betingelserne for brugen på plads. Naboerne var blandt andet bekymrede over, at der tillades byggeri i tre etager, og at udbuddet ikke stillede krav om, at Kajerødskolens forsamlings- og legemuligheder for de omkringboende skulle genetableres.
I den anden ende af kommunen er andre lige så ulykkelige over kommunens planer om sælge Skovlyskolens atletikbaner og et i byplanen fredet område til brug for et såkaldt friplejehjem, det vil sige det er uvist, om folk fra kvarteret kan komme til at bo der. Med et skohorn vil plejehjemmet blive klemt ind mellem en skole, børneinstitutioner og villahaver. Personale og tung trafik vil køre gennem villakvarteret på alle tider af døgnet og gøre børnenes skolevej usikker. Børnene mister deres fritids-, sports- og legeområde. Kun Enhedslisten og Liberal Alliance er imod disse planer.
Kajerødgrunden er dobbelt så stor som området ved Skovlyskolen. Her er en løsning, der vil gøre både folk i Kajerød og Øverød glade, og åbne plejehjemspladser og almennyttige boliger for kommunens beboere: Lad Skovlyskolen beholde sine atletikbaner og de fredede områder. Læg på Kajerødgrunden et offentligt plejehjem begrænset til to etager, 25 almennyttige boliger, forsamlingsrum og fritidsområder med adgang for naboerne. Så længe grunden ikke er solgt, har kommunen ret til at aflyse salget.

Publiceret 14 June 2017 17:00

SENESTE TV