Debat:

Lokallistens magtarrogance

Erik Barfoed, Højbjerg Vang 26, Holte

I forbindelse med at Rudersdal Kommune ønsker at anlægge et plejehjem midt i Paradis Kvarteret har Formanden for Byplanudvalget Axel Bredsdorff (L) udvist en ufattelig modvilje til at indgå en dialog - Plejehjemmet skal på død og liv placeres klods op af Skovlyskolen uanset den massive lokale modstand! Og uanset hvad der står på Lokallistens egen webside.
Når man læser på www.lokallisten.dk så står der bl.a.
“Vi ønsker at skabe mere liv og aktivitet lokalt. Vi skal gøre det enklere og sjovere at være familie i Rudersdal”
Det passer jo ikke Axel Bredsdorff! Vi har svært ved at se, at du gør det sjovere for børnene i Paradis Kvarteret ved at placere et plejehjem dér hvor der skulle være plads til sport og leg!
Endvidere står der….
“Vi bestræber os på at du, der oplever forandringerne i hverdagen, som minimum bliver hørt – og som målsætning bliver mødt af en kommune, som tager udgangspunkt i dine lokale behov.”
Det passer jo heller ikke Axel Bredsdorff! Vores lokale behov er at få udviklet området omkring Skovlyskolen for børn og unge, ikke at i stjæler et værested fra dem!
Man kan også læse at....
“....vi er i tvivl om hvor dybt viljen til også at LYTTE til borgerne stikker. F. eks. gennemtromlingen af Vasevejprojektet, ... overbeviser ikke om, at kommunen nu vil blive mindre egenrådig.”
Vi konstaterer, at med Lokallisten i spidsen for Byplanudvalget, er kommunen absolut egenrådig!
Lokallisten er blevet en del af den politiske suppedas, som de i deres valggrundlag angav ikke at ville være en del af! Ganske enkelt utroværdigt og arrogant.

Publiceret 19 June 2017 11:00

SENESTE TV