Debat:

Lokallisten siger ja til køb af byggegrund - måske til byggeri

Axel Bredsdorff Anna Scharling Bruun Mona Madsen Maria Steno, Lokallisten

Lokallisten siger ja til køb af byggegrund - måske til byggeri.
Da staten solgte det militære areal ved Henriksholm i Vedbæk, fik Rudersdal Kommune option på at kunne købe en af grundene, og i Lokallisten har vi støttet, at der blev afsat to millioner kroner til formålet. Forskellige anvendelser har været på tale, først og fremmest muligheden for at skabe hårdt tiltrængte bedre rammer for de enestående Vedbækfund men også mulighed for, at der kan etableres et lokalt kulturhus/foreningshus for området.
Men vi vil understrege de afgørende forudsætninger for vores støtte til et kommende byggeprojekt:
1. Opførelsen af et nyt museum skal i al væsentlighed finansieres af eksterne fonde/Nationalmuseet.
2. Kommunens samlede udstillingsfaciliteter må ikke udvides. Det vil sige, at når/hvis der bygges nyt til Vedbækfundene, skal andre kommunalt finansierede faciliteter lukkes ned.
3. Et ”kulturhus/foreningshus” skal realiseres i samarbejde med og finansieres af Kongeegen, Bonava og Søllerød Almennyttige Boligselskab, da det ikke er en kommunal opgave at bygge fælleshuse i nye bebyggelser.
Hvad angår driften tror vi på, at et nyt, innovativt museumstilbud vil skabe øget publikumsinteresse, og vi forudsætter, at de løbende udgifter bliver afholdt inden for det nuværende samlede kulturbudget.
Lokallistens vigtigste prioritering for de kommende år er at styrke indsatsen på børneområdet (skoler, daginstitutioner, dagpleje med videre), i første omgang ved at tilbageføre de seneste besparelser - det er ikke at øge udgifterne på kulturområdet.
Så vi siger ja til køb af grunden nu, men venter og ser om forudsætningerne holder, inden vi giver tilsagn om den videre proces.

Publiceret 22 June 2017 20:00

SENESTE TV