Debat:

Om at stå på mål politisk

Stig Hansen Bellisbakken 72 3460 Birkerød

Magtarrogance kontra magtesløshed!
Tja, hvad er værst? Man er vel ikke i tvivl om, at magtesløshed kan være grænseløst provokerende og irriterende, men magtarrogance kan man dog arbejde på at fjerne.
I sagen om opførelsen af et plejehjem i Øverød i et parcelhusområde, og ikke mindst på et grønt område med fri areal, har senest Erik Barfoed fra Holte på glimrende vis beskrevet, hvordan magtesløshed føles, når politikere kører borgerne over, uanset hvad de nærmeste beboere har af indvendinger.
Det professionelle svar fra Axel Bredsdorff, der er formand for byplanudvalget, er helt forudsigeligt politisk og fuldstændigt ansvarsforflygtigende. Ærgerligt for rudersdalborgerne og ikke mindst Lokallisten, der er faldet helt ud af kontekst med deres idegrundlag.
Det ville være så dejligt, om der var politikere, der turde stå på mål for bevarelse af grønne områder og ikke plastre de stadigt færre grønne områder til med bebyggelse.
I Rudersdalavis har Søren Snitker, Holte, et udmærket forslag om, at Kajerød grunden i Birkerød kan anvendes til en kombi af plejehjem og almennyttige boliger. Det burde man give en dybere tanke.
Lokallisten er en født Birkerødliste, der med stor ildhu har nået gode resultater for borgerne i Birkerød, men det er beskæmmende at de er blevet et helt ordinært parti uden kreativitet og ildhu, og i øvrigt for Birkerød-borgerne fuldstændigt usynlige.
Hvor er for eksempel støtten til beboere i almennyttige boliger?
Husk nu der er valg sidst på året, så det er på tide, at der vises handling.

Publiceret 30 June 2017 21:00

SENESTE TV