Fake news fra Enhedslisten

Erik Mollerup (V), borgmester og Axel Bredsdorff (L), fmd. for byplanudvalget Det er rystende at læse Jacob Jensens læserbrev i FAA 17. juni. Rystende, fordi Jacob Jensen med al tydelighed viser, hvordan han forvalter sit mandat og ikke sætter sig ind i sagerne og arbejder med dem. For havde han gjort det, kunne han umuligt skrive det, han gør, med mindre han tilslutter sig kredsen af personer, der excellerer i ’Fake News’ – og dem kan man ikke tage alvorligt! Demokratiet arbejder, når kommunalbestyrelsen i august 2016 beslutter, at der skal opføres et plejehjem i den sydlige del af kommunen, og at dette skal indgå i budgetforhandlingerne. Demokratiet arbejder, når der er 22 ud af 23, der kan blive enige om et budget for 2017. Enhedslisten valgte at bruge sin demokratiske ret til ikke at ville være med. Demokratiet arbejder, når en kommuneplan skal udarbejdes og borgermøder, høringer og to behandlinger finder sted. Samtlige kommnalbestyrelsesmedlemmer har stemt for det ændringsnotat, som vi i januar fik forelagt til kommuneplan 2017. Også Jacob Jensen. Samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer har i maj i den efterfølgende proces modtaget alle indsigelser og har haft rig lejlighed til at engagere sig i forløbet. Og skulle nogen være i tvivl kan man finde dokumentationen på kommunens hjemmeside, hvoraf mødemateriale og dagsordener fremgår. Og demokratiet arbejder også, når der er borgerdialog – også når der er forskellige syn på sagen, og vi ser tingene forskelligt. Forskelligt ser vi på det ud fra de analyser og høringer, der har været gennemført siden 00’erne, både da det gjaldt en fodboldbaneanalyse og en idræts-analyse. Så Jacob Jensen – lad os erkende vores uenighed på et saglig grundlag, men fri os fra påstanden om udemokratiske arbejdsmetoder, fordækte motiver og påstanden om hastværk. Det ville klæde dig og dit mandat, at du i det mindste gjorde dig den anstrengelse at læse det materiale, som du får til rådighed. Borgerne må have tillid til, at vi varetager vores hverv i kommunalbestyrelsen ordentligt.

Publiceret 04 July 2017 17:00

SENESTE TV