Debat:

Opbakning til friplejehjem

Axel Bredsdorff (Lokallisten) Kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal

Svar til Erik Barfoed.
Kommunalbestyrelsen er valgt til at varetage alle interesser i kommunen. Derfor udløser en prognose om et stigende antal ældre medborgere et krav om, at der bygges flere plejehjem - cirka hvert tredje/fjerde år.
Dette er baggrunden for, at en enig kommunalbestyrelse (minus Ø) fik indarbejdet et kommende fri-plejehjem i budgetaftalen 2017, og at en helt enig kommunalbestyrelse i januar måned pegede på, at arealet ved siden af Skovlyskolen var egnet til formålet. Arealet var allerede udlagt til “offentlige formål”.
Disse beslutninger synes vi var fornuftige, blandt andet ud fra en viden om, at det pågældende areal ikke i nævneværdigt omfang indgik aktivt i skolens drift, at ingen foreninger ønskede at udnytte det, og at der i vores idrætsanalyse ikke var peget på, at det var lige her, der var behov for at udbygge idrætsfaciliteterne.
Man kan sige, at vi med beslutningen ønsker, at et kommunalt ejet areal mere aktivt skal bidrage til at løse fællesskabets behov. Det kan der jo så være mange meninger om, men vi noterer med tilfredshed, at vores lokale seniorråd bakker op om beslutningen, og at erfaringer viser, at der kan skabes megen god synergi mellem børnene på skoler, daginstitutioner og beboerne på plejehjem.
I processen frem til nu har kommunalbestyrelsen fastholdt selve beslutningen om, at der skal bygges et plejehjem det pågældende sted (bortset fra liste Ø og I, der har fortrudt deres tilsagn fra januar 2017), men også klart tilkendegivet, at i den videre planlægningsproces er der i høj grad brug for indspil fra naboer, forældre, skole og institutioner.
Den proces, som Lokallisten altså støtter, står jeg som formand for byplanudvalget på mål for på vegne af hele kommunalbestyrelsen. Der vil blive tale om direkte borgerinddragelse, og det flugter fint med Lokallistens politik.

Publiceret 04 July 2017 00:00

SENESTE TV