Debat:

De store velfærdsnedskæringer udskydes til efter valget

Jacob Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Det nye budgetforslag ”ser lysere ud… efter et par år med grumme kommunale budgetter”, siger Borgmester Jens Ive (V) (Frederiksborg Amtsavis 21/7-2017). De fleste andre partier bakker op i forventning om, at dette budgetforslag danner grundlag for endnu et bredt budgetforlig. Denne optimistiske udlægning er måske nyttig i et valgår. Men desværre er den ikke underbygget af de faktiske tal.
Det foreslåede 2018-driftbudget (s. 17) er 62 mio.kr. mindre end 2016-regnskabet. Heraf skyldes 60 mio. kr. nedskæringer på børne- og skoleområdet. Det budget for området, som blev vedtaget sidste år, viste en nedskæring i 2017-budgettet på 43 mio.kr. sammenlignet med 2016-regnskabet (1.033 mio.kr., alt i 2018 priser). 2017-budgettet er nu korrigeret og viser en forventet nedskæring på kun 15 mio. kr. Så nogen har besluttet at udskyde resten til efter valget. 2018-budgetforslaget for børne- og skoleområdet er nu skåret med 45 mio. kr. – den største nedskæring nogensinde.
Denne udskydning gør, at kassebeholdningens nedtur igennem de sidste 4 år accelereres, fra minus 41 mio. kr. i 2016 til minus 154 mio. kr. i 2017.
Enhedslisten er enig i, at det bør der rettes op på. Men vi er absolut ikke enige i, at løsningen er velfærdsnedskæringer, hverken hos børn- og skoler eller på ældreplejen (som ikke tilgodeses i takt med det øgede antal ældre). Jens Ive og andre skyder skylden på udligningssystemet, kalder det ”hovedskadevolderen”. Enhedslisten finder det rimeligt, at en velstående kommune betaler til fattigere kommuner. De partier, som sidste år vedtog budgettet, besluttede at ”søsætte en kampagne” imod udligningsordningen. Enhedslisten finder det uværdigt, at Danmarks nok rigeste kommune fører sig sådan frem.
Udligningssystemet er en folketingsbeslutning. Fastsættelsen af kommuneskatten er en politisk beslutning taget i Rudersdal. De øvrige partier kalder sig selv ”ansvarlige”, når de år efter år vedtager budgetter, hvor indtægterne ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne til en rimelig velfærd. Det er ikke det, vi forstår ved ansvarlig økonomistyring. Fortsætter Rudersdal med landets laveste skatteprocent, må den næste kommunalbestyrelse intensivere de sidste års grumme nedskæringer. Det viser tallene i budgetforslaget trods Venstres og andres forsikringer om det modsatte. Børne- og skoleområdets nedskæring på 45 mio. kr. er tilrettelagt sådan, at smerten først føles efter valget.

Publiceret 08 August 2017 14:00

SENESTE TV