Debat:

Inddragelse nytter ikke

Line Krieger Bystrup Kuben 26 Holte

Kære Axel Bredsdorff.
Du skriver i dit indlæg 'Opbakning til friplejehjem' at du står på mål for de beslutninger, der træffes i byplanudvalget og i kommunalbestyrelsen. Det er bare synd, at de beslutninger ikke er truffet med dit partis synspunkter in mente.
Du skriver selv, at friplejehjemmet er besluttet i forbindelse med budgetforliget og Skovlyskolens areal udlagt til det i forbindelse med kommuneplanen. Altså længe, længe inden borgerne fik nogen som helst nys om eller indflydelse på beslutningen. I en lukket proces på rådhuset!
Oven i købet tillader du dig at skælde ud på to partier, der har valgt at lytte til de 481 indsigelser, der kom, da planen blev fremlagt. To partier, der er villige til i det mindste at overveje andre muligheder - noget, man ikke kan sige om de 20 andre politikere i kommunalbestyrelsen. Slet ikke Lokallisten, som ellers påstår, at borgernes mening er vigtig.
Hvilke indspil er det, du mener, borgerne kan komme med nu?
Vi kan slås indbyrdes om, hvorvidt adgangsvejen skal være fra Borgmester Schneidersvej eller Frederik Clausens Vænge. Og ende med at få trafik begge steder, som det forlyder fra rådhuset lige nu.
Vi kan kæmpe for de sikre skoleveje, der bliver smadret. Og ende med at få skiltning, uens vejbelægning og andre ting, som bilister ikke overholder i dag. Til fare for børn på flere veje.
Vi kan kæmpe imod at byggeriet bliver i to etager for at bevare lokalplanernes retninglinier. Og ende med, at I lytter mest til bygherren, som I har skrevet vil få indflydelse. Vi har jo set hvad 481 indsigelser betyder, når der står en pensionskasse klar med millioner.
Så din form for borgerinddragelse giver jeg - og de øvrige 480 beboere og forældre - ikke meget for. Men det opdager I nok til november.

Publiceret 12 August 2017 19:00

SENESTE TV