Debat:

Nej til ensartet kommuneskat

Preben Etwil formand Socialdemokratiet Rudersdal KV17- kandidat Kristine Thrane borgmesterkandidat Socialdemokratiet i Rudersdal

I denne agurketid diskuterer nogle kommunalpolitikere, om vi skal have en fælles og ensartet kommuneskat i Danmark.
Det synes Socialdemokratiet i Rudersdal er en rigtig dårlig idé.
For det første ligger det helt uden for kommunalpolitikernes domæne at beslutte dette, og for det andet er det skadeligt for det kommunale selvstyre. Lokalpolitikere skal naturligvis være ansvarlige over for egne beslutninger, og skal stå til ansvar over for sine lokale vælgere. Beslutter lokalpolitikere sig for et givent serviceniveau, skal der naturligvis være en forbindelse til den lokale kommunale skatteudskrivning. Hvis det ikke er sådan, vil vi opleve det samme, som er sket med Regionerne. Her udskrives en fælles og ensartet statslig bestemt skattesats, hvilket har betydet, at folks politiske interesse i regionspolitikken (desværre) er uendelig ringe.
Diskussionen om den ensartede kommuneskat, er givetvis opstået, fordi der både er uklarhed og usikkerhed om de kommunale udligningsordninger.
Socialdemokratiet i Rudersdal går ind for den eksisterende udligningsordning, men mener, at tiden er inde til at gå den efter i sømmene for at undersøge, om den nu også fungerer efter hensigten. Udligning skal der til, men spørgsmålet er, om de objektive udgiftsberegninger, der ligger til grund for udligningen, afspejler de reelle forhold i den kommunale verden.
Disse forhold diskuterer vi gerne, og regeringen har også nedsat et ekspertudvalg, der skal gå ordningen efter for evt. uhensigtsmæssigheder.
Som bekendt har Socialdemokratiet i Rudersdal ikke afvist at se på en mindre kommunal skattestigning, hvis det viser sig, at vi som kommunalbestyrelse vedtager et serviceniveau, der betinger denne skattestigning. Men en skattestigning, der ikke er begrundet i en kommunal serviceudvidelse ligger ikke i den socialdemokratiske forslagskasse.

Publiceret 13 August 2017 08:00

SENESTE TV