Debat:

Velkommen til det nye skoleår

Randi Mondorf formand for børne- og skoleudvalget

I denne uge vender flere tusind skolebørn tilbage til skolen efter en forhåbentlig dejlig sommerferie med deres familier. Der er uden tvivl mange børn, som glæder sig helt vildt til at være sammen med deres venner igen.
Sommerferien er altid en god anledning til at stoppe op og reflektere lidt over året, der er gået, og året, der kommer. På mange måder er der mere nytår over sommerferien end ved årsskiftet. Ikke mindst for vores skolebørn er der reelt tale om et nyt år.
Rudersdal kommune leverer meget stærke skoleresultater. Vi har i kommunen et enestående grundlag at arbejde med, og det skal vi gøre endnu bedre. Ingen ved reelt hvor overliggeren befinder sig for det enkelte barn, og det er den, vi skal stræbe efter, - eller i det mindste tydeliggøre for hvert barn. Du må gerne som barn opleve at skulle 'stå på tæer' nogle gange.
En del forældre vil være bekendt med, at Rudersdal kommune de seneste år har arbejdet med et udviklingsprojekt, der hedder Synlig Læring. I meget korte træk handler det om at gå fra undervisning af en klasse til læring hos den enkelte elev. Det er en meget mere 'coachende' tilgang til det enkelte barns læring, og det udtrykkes i vores ambition: 'Alle elever skal lære at lære mere'. Det gøres ikke mindst ved at involvere og bevidstgøre det enkelte barn om, hvad det er i gang med at lære lige nu og hvordan det kan komme videre derfra, og hvad barnet kan gøre ved de vanskeligheder, der opstår undervejs. Lige her har vi som forældre en vigtig rolle i at tale med vores barn om hvad han eller hun er i gang med at lære, og inspirere og støtte til at søge videre. Det kan der faktisk komme nogle meget interessante samtaler ud af.
Kort inden sommerferien var jeg til midtvejsseminar, hvor skolerne i Rudersdal, Gentofte og Gladsakse fremviste eksempler på erfaringer, metoder og initiativer, de har arbejdet med. Det var en stor fornøjelse at se lærere og andre personalegrupper dele erfaringer og viden, blive klogere, inspireret og i øvrigt må jeg sige, de fremviste tydelige eksempler på det, vi for tre år siden så i England med børne- og skoleudvalget. Eksempelvis skolernes arbejde med feedback til eleverne på Dronninggaardskolen og 'den synligt lærende elev' på Bistrup og Birkerød skole.
Det har været og er stadig en meget stor omlægning af lærernes praksis, som der er grund til at anerkende.
Vi vil gerne forfølge en udvikling, hvor vi giver børnene redskaber til at lære at lære og bibringer dem nysgerrighed. På forsommerens Folkemøde på Bornholm lagde jeg mærke til at flere forskere udtalte, at de indenfor deres eget specialeområde oplever, at så store mængder ny viden bliver tilgængelig i et stadigt hastigt øget tempo, at de bevæger sig på kanten af at kunne følge med. Det var deres vurdering, at nysgerrighed, evnen til at undres og drivkraften til at forfølge den undren, evnen til at sortere og forholde sig kritisk bliver væsentlige kompetencer, mens de store mængder viden i høj grad vil blive håndteret digitalt.
Som forældre er og bør vi altid være optaget af de faglige udfordringer vores børn modtager og hvordan de bliver rustet til fremtidens krav. Men selvom vi har en tilbøjelighed til at fokusere på faglighed og læring, så er der ingen tvivl om, at det er ligeså vigtigt hvordan vi behandler hinanden, omgås hinanden, skaber et miljø, hvor alle kan trives og have mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt.
Trivselsmålingerne i Rudersdal ligger på et fint og højt niveau, og jeg er meget tilfreds med at konstatere, at mobning er markant reduceret de senere år.
En del skoler arbejder meget bevidst med et kodeks for, hvilke forventninger og regler de har på den pågældende skole for hinanden, som forældre, elever og lærere. Kodeks, charter eller andre navne giver en god rammesætning for, hvilken adfærd og normer, der er gældende.
Jeg hilser det meget velkomment at skolen sætter en tydelig ramme for, hvordan vi skal være sammen på vores skole. I den forbindelse fortjener vores skolebestyrelser en stor ros og tak for den indsats de lægger i deres arbejde. Et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med skolbestyrelserne er et vigtigt fundament for dit barns skoleliv.
Dannelse synes på mange måder at være 'det nye sort'. Tankerne om, hvordan vi skaber hele mennesker, fylder meget i mediebilledet. I forbindelse med sommerferiens start strømmede aviserne over med artikler om dannelse, jagten på anerkendelse og hvordan vi skaber robuste børn. Et meget tydeligt element i flere skolelederes taler til de afgående 9. klasser og rektors tale til studenterne på Nærum Gymnasium var jagten på den evige anerkendelse og de næste likes. Det er et tydeligt signal om et aktuelt og problemfyldt emne, vi som forældre skal tage til os i alvor. Ikke mindst, fordi dannelse ikke er bare er et resultat af boglig lærdom, men i lige så høj grad et resultat af indsatsen i hjemmet. Vi ser i disse år en manglende kapacitet og træning i at håndtere den lille og store modgang eller bare udfordring.
Netop evnen til at håndtere den faglige modgang arbejder skolerne meget bevidst med. Her vil jeg blot nævne Nærum Skoles metodik 'Vante', hvor de arbejder med Vedholdenhed, Ansvarlighed, Nysgerrighed, Tør fejle og Engageret. Begreber, der også kan være nyttige at forholde sig til derhjemme.
Jeg er rigtig glad for udviklingen på vores skoler, og glæder mig til det fortsat gode samarbejde med skolens medarbejdere og forældrebestyrelser og ikke mindst alle forældre, og vil ønske alle en rigtig god skolestart 2017 – også 0. klasser, som startede 1. maj.

Publiceret 13 August 2017 16:00

SENESTE TV