Debat:

Det er værd at kende til alle tal, før man farer i blækhuset

Af Mette Poulsen (S) Nr. 2 på liste A til kommunalbestyrelsen

Netop hjemkommet efter treugers ferie kommer her mit indlæg i debatten om omgjorte sociale sager i Rudersdal.
I 2016 omgjorde Ankestyrelsen 40-49% af kommunens afgørelser i sociale sager (Politiken 18/7). I Politikens artikel fremgår desværre kun hvor mange procent af klagerne, som omgøres. Der mangler tal på, hvor mange sociale sager, herunder klagesager, de enkelte kommuner i alt har haft i 2016.
Disse tal kommer Jens Ive med i FAA 5/8. (Tak i øvrigt til Jens Ive for et sagligt, velfunderet svar) .
Det er faktisk kun 63 ud af 2800 afgørelser, som er blevet anket. Heraf er det så ca. 30, hvortil Ankestyrelsen har haft bemærkninger. Når kun ca. 1 % af alle kommunale sociale afgørelser omgøres, mener jeg ikke, det er alarmerende.
Selvfølgelig skal forvaltningen lære af disse klager, uanset antal. Men det har jeg også indtryk af, at man gør.
Vores familie hører i øvrigt til blandt dem, der har klaget over en afgørelse fra Rudersdal Kommune og fået medhold af Ankestyrelsen. Så vi kender også til at sidde på den anden side af bordet. Jeg mener stadig, at man bør kende alle tal, før man kritiserer kommunens forvaltning på det pågældende område. Mange gange er der i overskrifter og artikler nævnt store procentsatser, som viser sig at dække over ganske små faktiske tal.

Publiceret 15 August 2017 18:00

SENESTE TV