Debat:

Foruroligende praksis i Rudersdal

Bente Flindt Sørensen, fhv statsforvaltningsdirektør og tidligere vicedirektør i Ankestyrelsen, Skodsborgparken 46 Skodsborg


Der er i øjeblikket en debat om de mange gange, hvor Rudersdal Kommunes afgørelser på socialområdet bliver underkendt af Ankestyrelsen. Indlægget fra Borgmester Jens Ive giver grund til bekymring:
Borgmesteren er kommunens øverste politiske og administrative leder. Borgmesteren skal være garant for, at alt går rigtigt og lovligt til i kommunen, således at borgerne kan føle sig trygge ved kommunens beslutninger og afgørelser. Ankestyrelsens principafgørelser er en bindende retskilde, som kommunerne skal anvende ved afgørelser på det sociale område. Det er ikke tilstrækkeligt kun at læse Ankestyrelsens nyhedsbreve, det er nødvendigt i alle sager ved opslag i Sm-meddelelser at sikre sig, at kommunens praksis er i overensstemmelse med Ankestyrelsens. På den baggrund er det stærkt foruroligende, at vi har en borgmester, som oplyser, at “ i realiteternes verden må vi også vedstå os, at der opstår forskellige fortolkninger, som af hensyn til den fremadrettede praksis naturligvis skal afprøves ved Ankestyrelsen”.
Det er ulovligt. Det er Ankestyrelsen der beslutter, om en praksis skal ændres, ikke kommunen. Findes der en principafgørelse, så er den bindende for kommunen. Det er meget få afgørelser, der indbringes for Ankestyrelsen. Der kan være flere grunde til, at en borger ikke klager. Men realiteten er, at hvis kommunen vælger at skabe sin egen praksis, så er der med den lave klageprocent ingen garanti for, at denne praksis vil blive afprøvet i Ankestyrelsen, og borgerne vil derfor få afgørelser, der i realiteten er ulovlige. Når over halvdelen af Rudersdal kommunes indbragte afgørelser ændres i Ankestyrelsen, så er det udtryk for, at der er noget galt med praksis. Det faktum kan man ikke tale ned ved at regne antallet af klagesager ud i forhold til det samlede antal sager i kommunen. Så der er måske alligevel grund til, at borgmesteren får panderynker over antallet. I stedet for at kaste skylden på hinanden i kommunalbestyrelsen vil jeg opfordre borgmesteren til at sikre, at der tages fat på at rette op, og at man fremover altid træffer afgørelse på grundlag af Ankestyrelsens bindende afgørelser.

Publiceret 17 August 2017 15:00

SENESTE TV