Debat:

Uddannelse er forebyggelse

Af Af Kristine Thrane, Socialdemokratiet og Birgitte Schjerning Povlsen, Det Konservative Folkeparti

Rockere, narkohandel og skyderi hører ikke hjemme nogen steder – ej heller i Birkerød. Det skaber usikkerhed og utryghed i lokalmiljøet. For at forebygge kriminalitet skal man holde de unge på rette vej. Derfor foreslår Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at vi i Rudersdal sætter penge af brandkadet-uddannelsen og målretter den til den gruppe af unge, der er i fare for at lade sig påvirke i den forkerte retning af forårets bekymrende episoder i Birkerød.
Der er nemlig helt konkrete positive erfaringer med, at netop brandkadet-uddannelsen holder unge ude af kriminalitet. I Nordsjælland er Fredensborg og Helsingør Kommuner med i ordningen, der får kriminalitetstruede unge på rette vej.
Brandkadet-uddannelsen giver unge 12-18 års alderen en grunduddannelse i forebyggelse af brand, brandslukning og førstehjælp. Uddannelsen giver adgang til Brandkadetkorpset, et korps hvor unge mennesker lærer at samarbejde med bl.a. professionel brand- og redningspersonel gennem bl.a. brand-opvisninger og undervisning af nye kadetter.
Erfaringer fra bl.a. Holstebro og Fredensborg viser, at uddannelsen er med til at bygge bro mellem de unge og de professionelle brand- og redningspersonel, at de unge får en mere meningsfuld tilgang til uddannelse og job, og at deres deltagelse i lokalmiljøet styrkes. Det er helt oplagt at bruge de erfaringer i vores nærmiljø.
Rent praktisk tror vi på, at det lokale SSP-samarbejde kender de unge, der er i fare for at vælge den forkerte vej i livet. Derfor foreslår vi, at der afsættes penge til at etablere en brandkadet-uddannelse her i kommunen.

Publiceret 26 August 2017 20:00

SENESTE TV