DEBAT:

Fremtidens vision for handicapområdet, gælder angiveligt ikke demokratiet

Af Per Baar Kæseler, Formand for Danske handicaporganisationer i Rudersdal

I Rudersdal kommune har man lige vedtaget nye mål og visioner for fremtidens handicapområde, som er blevet til igennem en proces, som indeholdt en høj grad af dialog og borgerinddragelse. En proces, som vi i Danske Handicaporganisationer (DH) er glade for og bl.a. gav udtryk for til folkemødet i starten af september.
Derfor undrer vi os i DH ret så meget over den igangværende renovering af rådhuset i Holte. Der etableres ikke tilgængelighed til kommunens byrådssal, og ej heller til byrådssalens tilhørerpladser. Den elevator, som nu findes i forhallen i Rådhuset, er ganske enkelt alt for lille til at have en kørestol med.
Den nye handicap vision, som lige er vedtaget her i kommunen, baserer sig bl.a. på FNs konvention om rettigheder for personer med handicap. Af denne konventions artikel 29 fremgår det klart, at mennesker, der har et handicap, skal have lige og uhindret adgang til at stemme og i øv-rigt deltage i den politiske proces. En direkte følge af dette er naturligvis, at man skal kunne komme til rådssalen, hvis man er kørestolsbruger, og at man ved egen hjælp skal kunne møde op på tilhørerpladserne uden at skulle have et helt apparat af ansatte sat i sving, før det kan lade sig gøre. Det fremgår i øvrigt flere andre steder i FNs konvention, at mennesker med handicap har ret til frit at vælge spontant, hvad og hvor de vil deltage.
Derfor må vi i Danske Handicaporganisationer undre os over forløbet, når samtidigt henses til, at kommunen ér blevet gjort opmærksom på problemet i en henvendelse fra handicaprådet. Rådet har beskrevet problemet i et brev til økonomiudvalget i slutningen af juli 2017, hvori rådet i øvrigt også undrer sig over ikke at være inddraget noget tidligere.
Videre kan det undre, at man ikke reagerer på en sådan henvendelse, når man ser på, at kommunens vision er, at være landets bedste bo-kommune, også for mennesker, der har et handicap.

Publiceret 04 October 2017 16:00

SENESTE TV