DEBAT:

Svar vedrørende Bakkevej

Af Vejchef Mohamed Ouazzani, Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune

Ønsket om ændring af trafikforholdene på Bakkevej kommer på baggrund af en række henvendelser fra beboere, der oplever høj hastighed på grund af det lange lige forløb, samt utryghed for cyklister.
Etablering af cykelsti er desværre ikke en mulighed uden indgriben i beboernes haver.
Da Bakkevej er en trafikvej og busbetjent, er mulighederne for at fartdæmpe med f.eks bump begrænset. Samtidig har der været et stort ønske om at forskønne strækningen.
Valget er derfor blevet til heller, hvor cyklister kan passere indenom. I hellerne bliver der inden for de næste 14 dage sat kirsebærtræer og bundplantet.
Baseret på erfaringer fra lignende projekter forventer vi, at hastigheden reduceres, idet der er vigepligt for de trafikanter, der skal passere hellen. Trafikanter skal altid køre efter forholdene og vise hensyn til hinanden.
Vi vurderer, at der med denne løsning skabes et bedre og pænere trafikmiljø til glæde for både beboere og trafikanter, der benytter Bakkevej.
Vedrørende parkering langs vejen er der de seneste år blevet etableret parkeringsforbud på dele af Bakkevej. Årsagen er dels, at der blev holdt til gene for færdslen på fortovet, dels dårlige oversigtsforhold for ind- og udkørsel til ejendommene.
Behov for yderligere forbud vil ske efter samråd med politiet - dog er det altid forbudt at holde ulovligt til gene for færdslen herunder på eller ved cykelbanerne ved hellerne.
Vi vil selvfølgelig have stort fokus på trafikken på Bakkevej, når projektet står færdigt, for at vurdere, om det har den ønskede effekt.

Publiceret 14 November 2017 00:00

SENESTE TV