DEBAT:

Trafiksikkerhed på Bakkevej i Birkerød

Af Niels Husum, Bakkevej 40 B, 3460 Birkerød

Jeg har fulgt den verserende debat i avisen ang. dette projekt – senest vejchefens forklaring i avisens seneste udgave – og er stort set enig i de fremførte kommentarer.
Alligevel forekommer det relevant at supplere med nedennævnte synspunkter:
Selvom projektet tilsyneladende er gået i dvale, og henligger i mere eller mindre halvfærdig tilstand synes det klart, at formålet med projektet ikke bliver opfyldt – snarere tværtimod.
Sikkert er det, at den motoriserede trafik har fået nye udfordringer, udfordringer som imidlertid ikke skaber større sikkerhed for vejens andre trafikanter.
Daglige iagttagelser af trafikken afslører ikke uventet, at bilister ofte øger hastigheden for at komme igennem chikanen før en modkørende – eller en ensom cyklist.
Denne trafikmæssige adfærd er naturligvis ikke unik for trafikanter på Bakkevej, men effekten af denne adfærd forekommer her at være mere uheldig – eller nærmest farlig for den øvrige trafik.
Årsagen hertil er chikanernes noget besynderlige udformning.
Evident er det i hvert fald, at såvel cyklister som fodgængere i givne situationer nu befinder sig i betydelig større risiko.
Beklageligvis må projektet – i dets foreliggende form – derfor betegnes som værende forfejlet, og må gøres om.
Der er givetvis stor forståelse hos Bakkevejs beboere i henseende til, at det kan være svært at tilgodese alle, og alles interesser og formål med et sådant projekt.
Samtidig kan det ikke undre, at der hersker en smule – eller nærmere betydelig – skepsis over den måde, hvorpå projektet bliver administreret.
At projektet ikke forløber som planlagt (færdiggørelse var adviseret til 1. november) kan der være både gode og dårlige årsager til, men at en nødvendig flytning af busstoppestederne ikke blev gennemført som noget af det første, forekommer ret så besynderlig.

Publiceret 20 November 2017 00:00

SENESTE TV