DEBAT:

Det hjælper at stå sammen

Af Trine Dybkjær, kommunalbestyrelsesmedlem for Lokallisten og medlem af Børne- og Skoleudvalget

Lokallisten fejrer 10-års jubilæum for kampen for mangfoldighed i udbuddet af daginstitutioner og skoler. Det har været 10 intensive år, hvor mange frø har skulle sås, før vi nu kan høste frugterne af vores indsats.

Med vedtagelsen af den nye 4-årige “Masterplan” på dagtilbudsområdet må vi konstatere, at der er blevet lyttet til vores synspunkter, og at vi har fået opfyldt de fleste af vores ønsker.

Dette gælder ikke mindst bevarelsen af institutionerne på Vangeboled, så Ravneholm Skovbørnehave og Sct. Georg Gårdens vuggestue bevares. Der bygges heller ikke et nyt større børnehus, som ville belaste området trafikalt. Alle sagerne var noget af det, jeg gik til valg på, så jeg er meget tilfreds med resultatet.

Lokallisten var de første, der for alvor satte børne- og skoleområdet på dagsordenen, og siden har andre partier heldigvis fulgt efter. Det hjælper at stå sammen, når der skal kæmpes for at bevare de lokale mindre børneinstitutioner!

Publiceret 19 April 2018 14:00

SENESTE TV