DEBAT:

Birkholm svarer Romme i debat om akutindsats

Af Kenneth Birkholm, medlem af Kommunalbestyrelsen for K og formand for Social- & Sundhedsudvalget

Kære Helene Romme

Tak for dit indlæg i Rudersdal Avis den 22. april 2018.

Rudersdal Kommune har sammen med Gentofte og Gladsaxe etableret et mobilt akutteam, hvor erfarne og kompetente sygeplejersker yder akut og specialiseret sygepleje til voksne borgere dér, hvor borgeren bor.

Det vil sige i borgerens eget hjem, på plejecentre, midlertidige pladser og botilbud. Formålet med det nye akutteam er at forebygge unødvendige indlæggelser og muliggøre behandling i samarbejde og samråd med sygeplejerskerne i hjemmeplejen og de pårørende, der kender borgeren allerede.

Læs også: Kommunens løsning giver ingen mening

Jeg er helt enig i, at sygeplejerskernes tid skal bruges hos borgerne. Derfor er det nye, tværkommunale akutteam også er en integreret del af hjemmesygeplejen i de tre kommuner. Vi ved, at den bedste sygepleje over for og rundt om borgeren leveres i borgerens eget hjem, så borgeren ikke skal gennemgå en indlæggelse for måske bare at få taget en blodprøve.

Vi mener, at et tæt samarbejde om borgerens behandlingsforløb - mellem akutsygeplejerske, hjemmesygeplejerske og den behandlingsansvarlige læge i borgerens vante rammer, tæt på dagligdagen og de pårørende - er det bedste udgangspunkt for et trygt behandlingsforløb.

I stedet for at opbygge tre parallelle akutfunktioner – en i hver kommune – vil kommunerne effektivisere driften ved at lave et fælles akutteam. Og ja, det siger sig selv, at det medfører noget kørsel på tværs af kommunegrænserne. Sygeplejerskernes 'vejtid' skal selvfølgelig være minimal, så tiden bruges hos borgeren, og vi vil løbende kigge på og optimere deres køretid rundt i de tre kommuner.

Læs også: Nye akutcentre skal forhindre indlæggelser af ældre

Til gengæld sikrer vi, at der hele døgnet rundt alle ugens dage er sygeplejersker i kommunerne med akutte og specialiserede kompetencer. Det er vanskeligt som enkeltstående kommune at sikre, at de specialiserede sygeplejersker kan opretholde deres kompetencer, da der er færre akutte og specialiserede opgaver til at vedligeholde de specialiserede kompetencer.

Vi glæder os til at komme i gang med at afprøve de nye samarbejdsformer. Vi prioriterer indsatsen højt og vil evaluere og tilpasse samarbejdet undervejs, så vi er sikre på, at borgerne oplever så stor tryghed og så høj kvalitet som muligt.

Publiceret 25 April 2018 09:30

SENESTE TV