Henrik Hjortdal (foto) og Søren Klebak fra Alternativet vil have mere fokus på sundheden i Rudersdal.

”Sundhed” i Rudersdal

Henrik Hjortdal og Søren Klebak, skriver: på vegne af Alternativet i Rudersdal:

Det går tilbage med sundheden i Rudersdal kommune. Det fortæller den seneste sundhedsprofil, som blev udført i 2017 og nu er forelagt de politiske udvalg. Det er ikke uventet, at borgerne i kommunen nyder livet med alkohol i rigeligt omfang. Tyve procent viser tegn på alkoholafhængighed. Det er knap 40% højere end regionsgennemsnitte. Godt 2000 - eller 16% - af de borgere, som har risikabel alkoholadfærd, har hjemmeboende børn under 16 år. Det er knap 50% højere end regionsgennemsnittet. er sket en lille stigning i andelen af dagligrygere siden forudgående måling fra 2013 og en voldsom stigning på 40% blandt borgere med højt stressniveau. Rigtig mange vil gerne stoppe med tobak og storforbrug af alkohol, men det er åbenbart ikke noget, man får talt med sin læge om. Færre gør det i al fald end i Regionen som helhed. Formanden for social- og sundhedsudvalget Kenneth Birkholm udtaler til Rudersdal Avis, at han egentlig helst vil lade folk passe sig selv, og i al fald skal man lade være med at opdrage på voksne mennesker. Men gerne tilbyde motiverede borgere hjælp. Rudersdal kommune mener at have en omfattende sundheds- og forebyggelsespolitik, men konstaterer nu, at den ikke er lykkedes. Der er planer om at ændre organisationen. Alternativet vil foreslå, at kommunen tænker nyt og inddrager borgerne i udvikling af en ny forebyggelsesindsats som f.eks. i Gentofte kommune. Hvorfor ikke nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg om rygning og et om alkohol? Så kunne man for alvor involvere engagerede borgere og fagpersoner både inden for og uden for det etablerede system? Det kunne jo føre til nye ideer…? Særligt bekymrende er de unges rygning. Op mod 50% på gymnasierne ryger dagligt eller lejlighedsvist. Hvis man involverede en række unge mennesker i arbejdet kunne det være man fandt frem til nye ideer, som kunne virke? Indtil vi har fået borgernes ideer vil Alternativet nøjes med at pege på tre ting: - At der tages kontakt med begge kommunens gymnasier mhp diskussion af et totalforbud mod rygning på skolens områder - At der laves en seriøs undersøgelse (evt. ”mystery shopping”) af om kommunens kiosker og supermarkeder overholder aldersreglerne for køb af alkohol og tobak og mulige sanktioner søges iværksat hvor det ikke sker. - At der etableres rygeafvænningstilbud for børn og unge.

Publiceret 01 May 2018 12:11

SENESTE TV