Fartbøder, forståelse og lotteri

Jesper Winther Andersen, Høsterkøb Byvej 8, 29709 Hørsholm

For nogle år siden var der ved et par enkeltstående politiaktioner utallige bilister, som blev fotograferet og idømt bøder for at køre for stærkt – blandt andet på Helsingørmotorvejen i Rudersdal, hvor flere end 2.500 bilister blev fotograferet. Jeg kørte selv på strækningen under den bemeldte politiaktion, men slap gennem nåleøjet. Nogle af de bøderamte bilister valgte at gå rettens vej, fordi de mente, skiltningen ikke var god nok. Den holdning kan jeg fuldt ud tilslutte mig, men nu er der faldet dom både ved Byretten og ved Landsretten. Bøderne skal betales og klippene i kørekortene eksekveres. Jeg synes, det rejser et næsten akademisk spørgsmål. Lovgivning skal alt andet lige være præventiv, så den forebygger (fartoverskridelser, tyveri, mord, bedrageri osv.). Det forudsætter, at lovovertræderen har været klar over, at hun/han gjorde noget forkert i gerningsøjeblikket. Hvis de skyldige har handlet i god tro, kan man ikke tale om, at straffen er præventiv. Så er den alene straffende, og man kan vel sige vilkårligt straffende, hvis ikke man ligefrem hvisker ordet ”pengemaskine”. Jeg synes ikke, det er rart, at man kan blive straffet for noget, man ikke er klar over, man har gjort galt. Det gør det jo til et lotteri at overholde loven.

Publiceret 02 May 2018 12:38

SENESTE TV