Flygtninge og job

Repræsentanter fra det lokale politiske liv (se nedenstående), skriver: Blandt flygtninge i Rudersdal kommune er der flere eksempler på, at veluddannede flygtninge ikke får de jobmæssige muligheder, som svarer til deres uddannelsesniveau. Der er eksempler på, at mennesker, som er kommet hertil fra Syrien med en universitetsgrad inden for jura, økonomi, sprog eller lignende, sættes til at gøre rent om natten, nogle gange alene uden kolleger. Kommunens svar på, hvorfor disse mennesker tilbydes så dårlige betingelser, har i visse tilfælde været, at man lige ville se, om folk nu også kunne møde til tiden. Frivillige gør en stor indsats for at hjælpe. Blandt andet er en jurist, som kommunen tilbød rengøring, nu i praktik i FN med håb om en egentlig stilling. Men det bør ikke overlades til tilfældig frivillig indsats, men være en del af kommunens beredskab. Vi kan ikke se det fornuftige i at sætte mennesker, som i forvejen har mistet alt, til at udføre arbejde, som er langt under deres kvalifikationsniveau. Det er klart, at hvis der vitterlig ikke er andet arbejde at få, så må man tage, hvad der er. Men det er ikke tilfældet, vurderer vi. I stedet bør vi hjælpe disse mennesker til at bevare deres livskvalitet og værdighed i en situation, hvor de har mistet hele grundlaget for deres oprindelige liv. Og det indebærer, at de får lov at bruge deres evner på den bedste måde – til gavn for dem selv og for os. Derfor foreslår vi, at kommunens Erhvervsudvalg ser på løsninger for, hvordan man fremover kan identificere de veluddannede flygtninge og hjælpe dem igennem de udfordringer, der er, for at kvalificere sig til det danske jobmarked og sikre sig et job, der passer til de kvalifikationer, den enkelte flygtning har. Det vil være en god investering, da Danmark får gavn af deres arbejdskraft, og vi får mere velfungerende flygtninge. Luc de Visme, Lokallisten Henrik Hjortdal, Alternativet Jacob Netteberg, Radikale Mette Poulsen, Socilademokratiet Jacob Jensen, Enhedslisten Gitte Lau, Venligbo Dorte Nørbo, SF

Publiceret 02 May 2018 12:39

SENESTE TV