Udligning endnu en gang

Preben Etwil, Birkevej 32 B, 3460 Birkerød, skriver: Borgmester Jens Ive er endnu engang ude at vånde sig over, at han ikke fik en klækkelig reduktion af kommunens udligningsbidrag. Ja, hans kommune skal faktisk betale lidt mere, hvilket kan føre til yderligere kommunale besparelser i de kommende år. Alternativt skal han hæve skatterne – og det vil han gøre meget for at undgå. Jens Ive peger på S og DF, som årsag til at der ikke kunne opnås et politisk forlig om den kommunale udligning, men det er i bund og grund uretfærdigt, for opgaven var umulig på det givne grundlag. Til gengæld bevæger Jens Ive sig ud på gyngende grund, når han forsøger at give Danmarks Statistik skylden for en dårlig udlændige-statistik. Nu forholder det sig sådan, at man ikke kan lave bedre statistik, end datagrundlaget tillader, og det er ikke Danmarks Statistik, der har valgt, at lade deres statistik indgå i beregningen af kommunernes udgiftsbehov. Det har Økonomi og Indenrigsministeriet suverænt bestemt. Grundlæggende er der både noget rigtig og noget sundt i at lade udlændiges uddannelsesniveau indgå i beregningen af kommunernes udgiftsbehov. Så derfor er det ærgerligt, at den pågældende statistik er så usikker. Men den tidligere anvendte statistik, hvor uddannelsesbaggrund ikke indgik, var også skæv i forhold til beregning af udgiftsbehovet – så her blev der måske udlignet lidt for lidt? Jens Ive kæmper med næb og klør for at undgå en kommende skattestigning,. Han ser givetvis helst, at kommunens merbetaling til den kommunale udligningsordning hentes ind via serviceforringelser. Jens Ive er straks ude at sige, at enhver skattestigning vil udløse ”økonomiske sanktioner” fra statens side. Det er en sandhed med modifikationer. Rudersdal bidrag til den kommunale udligning ligger faktisk fast, men da kommunen har en kommuneskatteprocent under landsgennemsnittet, modtager kommunen et overudligningsbidrag – og det er dette statslige bidrag, der bliver reduceret, når kommunen øger sine egne skatteindtægter. Det er dog en krølle, der er nok så vigtig. Det er ikke det eneste sted i den offentlige sektor, at et statsligt eller kommunalt tilskud udfases, når ens egne indtægter stiger. Jens Ive har dog fuldstændig ret, når han siger, at: ”hver husstand i Rudersdal kommer til at betale 70.000 kr. om året i udligning”. Men han glemmer i samme åndedræt at fortælle, at de selv samme husstande skulle have betalt langt mere i kommuneskat end i dag, uanset hvilken anden kommune, de havde valgt at bosætte sig i. Så anbefalingen vil være, at Jens Ive tager mod til sig, og hæver skatten så meget, at kommunens merbidrag til den kommunale udligningsordning neutraliseres. Så undgår vi kommunale serviceforringelser. Vi vil stadig ligge langt under landsskattegennemsnittet. Nu hvor vi har så ondt af os selv, burde vi nok rette opmærksomheden mod København – landet hovedstad. Der får de det meget værre end os – de skal aflevere mere end en halv milliard kroner. Rettelig skal de modtage en halv milliard kr. mindre i udligning end i dag. Det vil kunne mærkes – også for os, der kun arbejder i København. Da en væsentlig del af udligningsordningen ikke finansieres af kommunerne, men af staten, som en slags erstatning for de tidligere tiders bloktilskud, er det også i staten, at løsningen ligger. For hvis den kommunale service ikke totalt skal rundbarberes rundt om i det ganske land, må det være staten, der pumper yderligere midler i udligningssystemet. For ellers bliver udligningsordningen fortsat en kampplads for kommunalpolitisk fnidder.

Publiceret 02 May 2018 12:38

SENESTE TV