DEBAT:

Sæt borgeren i centrum

Af Preben Etwil, Birkevej 32 B, 3460 Birkerød

Nogle gange har forslag fra den netop overståede kommunale valgkamp en tilbøjelighed til at forsvinde i hverdagens trummerum. Man skal så at sige sikre sig dagen og vejen. Det gælder også for det kommunalpoliske arbejde.

Nu står vi over for et kommende budgetforlig for 2019 – og mange ting skal falde i hak for at få enderne til at mødes.

Men det er også vigtigt, at man ikke mister udsynet og taber perspektivet med overhovedet at drive kommunalpolitik.

Rigtig mange borgere løber tit sur i det kommunale bureaukrati – hvad er min ret, hvad er min pligt, fik jeg den rigtige afgørelse, og forstod jeg den overhovedet?

En borgerrådgiver skal bl.a. hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok.

En borgerrådgiver skal have ret til at behandle klager over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at udføre praktiske opgaver på, fx pasning af børn, hjemmehjælp, undervisning m.v.

En borgerrådgiver kan rådgive og vejlede borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen.

En borgerrådgiver kan også rådgive kommunalbestyrelsen, direktionen og medarbejderne om sagsbehandlingen og komme med forslag til forbedringer, hvor der viser sig et behov.

En borgerrådgiver skal derimod ikke omgøre eller ændre politiske afgørelser, som kommunen har truffet, eller behandle klager, der skal behandles i andre administrative klageinstanser.

En borgerådgiver skal heller ikke behandle klager over det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Men nok så vigtigt, skal borgerrådgivningsfunktionen placeres uden for det almindelige ledelseshierarki – fx ansat direkte af kommunalbestyrelsen.

Nu skal budgetforslagene for 2019 snart til politisk behandling. Lad os håbe, at politikerne ikke glemmer borgernes ve og vel.

Her er et forslag, der kan give borgerne et kvalitativt administrativt løft for relativt små penge. Rigtig mange danske kommuner har efterhånden fundet ud af, at det er en god idé, at have en uafhængig borgerrådgiver. Og der er jo ingen grund til, at Rudersdal Kommune skal halte bagefter på dette område.

Alle ved, at der er penge at spare, hvis en kommunal borgerafgørelse både bliver forstået og rigtigt behandlet første gang.

Publiceret 04 May 2018 09:00