DEBAT:

Randi Mondorfs svar til Netteberg

Af Randi Mondorf (V), formand for Erhvervsudvalget

Der er ingen tvivl om, at den indsats der ydes fra de frivilliges side er helt uvurderlig og udgør en meget betydningsfuld del af netværk og støtte for de flygtninge vi har i kommunen. Den anerkender jeg bestemt, og den har vi alle grund til at sige tak for.

Der foregår allerede et fint samarbejde mellem frivillige og forvaltningen i form af at udnytte de praktikaftaler kommunen har, som eksempelvis den du nævner med FN. Det skal vi bestemt bygge videre på. Praktikforløb er rigtig gode, men resulterer desværre ikke altid i varige jobs.

Læs også: Tak er kun et fattigt ord

 

Som jeg tidligere skrev, er det meget få veluddannede flygtninge vi har. I Rudersdal Kommune har vi i de seneste år modtaget i omegnen af 30 flygtninge, der har en videregående uddannelse med sig. Vi er helt enige om, at det bestemt ville være optimalt, hvis en flygtning med en given uddannelse kunne få et job svarende til de uddannelsesmæssige kvalifikationer. Ofte er der en række andre årsager, såsom sprog og kulturelle barrierer, der gør det vanskeligt i praksis.

Man kan naturligvis diskutere hvilke ambitioner, der skal gælde for offentlige støtteordninger.

Men lad mig lige minde om, der her er tale om en skattefinansieret indsats og lovgivningens krav til kommunen er at finde beskæftigelse, fordi det er vigtigt for integrationen og for at kunne forsørge sig selv. Personligt vil jeg godt kalde det en succes, hvis en flygtning kommer i et reelt jobforløb og kan forsørge sig selv og det ikke blot er et praktikforløb.

Men der er da ingen tvivl om, at en ihærdig indsats fra frivillige ildsjæle til tider kan nå længere end en offentlig betalt støtteordning.

I denne sammenhæng skal vi også huske på, at der er andre borgere, som af forskellige årsager ikke er i stand til at finde beskæftigelse indenfor deres felt, og de får altså ikke nogen særlig kommunal støtte.

Konkret til dit indlæg får jeg oplyst, at der ikke anvises natarbejde, og der tages hensyn til den familiære situation.

Publiceret 08 May 2018 00:00