DEBAT:

Almene boliger er stadig til for alle

Af Bent Nielsen, Formand for Boligselskabet Birkebo i Birkerød

I Rudersdal Avis 2. maj fremgår det af artiklen 'Ændrede krav til boligventelister', at vi i Boligselskabet Birkebo gerne vil frasortere beboere uden arbejde, beboere med ikke vestlig baggrund, kriminelle beboere og beboere med lav indkomst. Det har fået mig op af stolen – for det er så forkert, som noget kan være!

Vi er som boligselskab sat i verden for at give tag over hovedet til alle i vores samfund – uanset sociale status, hudfarve og indkomst. Det er vores helt grundlæggende formål med at eksistere. Det er også derfor, at I vil kunne møde alverdens folk i vores boligområder i Birkerød, unge som gamle, enlige som par eller familier fra mange forskellige ophav og på forskellige stadier i livet.

Læs også: Ændrede krav til boligventelister

Det er netop vores mangfoldige fællesskaber i vores boligområder, hvor beboere mødes på tværs af baggrunde og sociale skel, der udgør den lim, som binder os sammen, og som sikrer den så vigtige sammenhængskraft i vores land. Den er vi meget stolte af at bidrage til, og vi sætter derfor også en ære i fortsat at kunne tilbyde vores boliger til alle.

Når vi vælger at indføre fleksibel udlejning i udvalgte områder er det faktisk for at styrke den så vigtige mangfoldighed i vores boligområder. For vi har klare beviser på, at hvis mangfoldigheden udvandes, og vores boligområder ikke mere efterspørges af alle, kan vi risikere at skabe boligområder med social ubalance – til skade for både samfundet, kommunen, men vigtigst af alt også for beboerne selv.

Derfor har vi søgt om i 3 af vores 10 boligafdelinger at give fortrinsret til boligsøgende i uddannelse, i arbejde eller seniorer over 60 år bosiddende i kommunen. Det er stadig gældende, at man skal være skrevet op i vores boligselskab, og det er stadig ancienniteten, der bestemmer, hvem der modtager boligtilbud, når én af vores lejeboliger bliver ledige. Med indførelsen af den fleksible udlejning giver vi blot nogle af vores boligsøgende ventelistemedlemmer en fortrinsret – men det betyder ikke, at vi lukker døren for andre. Dels gælder fortrinsretten ikke alle ledige boliger i de 3 pågældende boligafdelinger, dels har vi stadig 7 boligafdelinger, hvor udlejningen fortsætter uforandret til dem, der har stået længst tid på venteliste. Og så stiller vi fortsat hver 3. ledige bolig til rådighed for kommunen, som anviser dem, der trænger allermest til tag over hovedet.

Så jo - vi er med andre ord stadig til for alle!

Publiceret 09 May 2018 09:00