DEBAT:

"De lever og har det godt"

Af Niels Jarnø Johansen, Kajerød Have 51, 3460 Birkerød

Under oprydning fandt jeg et eksemplar af Birkerød Avis fra 18. september 1990. Grunden til at jeg havde gemt denne avis var en artikel med denne overskrift: “De lever og har det godt”. Artiklen var skrevet af Ulla Koch-Nielsen og omhandlede 30 børn med forskellige handicaps, som levede og boede i Birkerød Kommune.

Jeg læste artiklen igennem, og tankerne gik tilbage til den tid. Faktisk var jeg selv blevet interviewet til artiklen af Ulla Koch-Nielsen. Jeg kunne se, at jeg havde udtalt: ”Jeg betaler min skat med glæde”.

Når man som os var kommet i den situation at have fået en søn med vidtgående psykiske handicaps, var Birkerød Kommune faktisk et rigtigt godt sted at bo dengang. Artiklen talte sandt: De levede og havde det godt. Og jeg betalte gladeligt min skat.

Kommuner og amter havde overtaget området fra staten tilbage i 1980. Det gjorde de faktisk godt. Kommunerne tog sig af det nære og i amterne var der blevet opbygget ekspertise, som kommunerne kunne trække på.

Amterne tog sig af de opgaver, som krævede et stort befolkningsunderlag, som handicapområdet jo gør.

Efter kommunalreformen i 2007 blev amterne nedlagt, og kommuner blev lagt sammen. Som noget nyt opstod regionerne, som hovedsageligt skulle tage sig af hospitaler og infrastruktur. De opgaver, som amterne hidtil havde varetaget, blev i nogen udstrækning overtaget af kommunerne eller regionerne.

Den nye Rudersdal kommune valgte selv at overtage handicapområdet. Det var noget af en satsning. Frederiksborg Amt havde et befolkningsunderlag på 380.000 indbyggere.

Rudersdal kommune et indbyggertal på 56.000.

Det er klart, at en forholdsvis lille kommune som Rudersdal på ingen måde kan opbygge ekspertise på alle områder, som man kunne i en større enhed som amtet.

Den erkendelse kom man til andre steder i Danmark. Her er det regioner, som administrerer og hjælper kommunerne med blandt andet handicapområdet.

At Rudersdal kommune har store udfordringer på handicapområdet oplever vi, og ikke mindst vores søn, på nærmeste hold. Det er tydeligt, at man ikke magter opgaven. Det er ingenlunde ond vilje fra kommunens side, men opgaven er simpelthen for stor og krævende at stå med alene. Vi har bare et for lille befolkningsunderlag til at opbygge den ekspertise, som området kræver.

Rudersdal kommune har fået en ny formand for Social-og sundhedsudvalget, Kenneth Birkholm fra Det Konservative Folkeparti.

Min opfordring og mit håb til Kenneth Birkholm skal være: Giv området et grundigt serviceeftersyn. Overvej at søge kontakt med andre kommuner og ikke mindst Region Hovedstaden.

Lad Region Hovedstaden overtage området. De har langt bedre mulighed for at opbygge den nødvendige ekspertise på området.

Ja, de lever, men de har det ikke særlig godt.

Publiceret 23 May 2018 11:00

SENESTE TV