DEBAT:

Igen et nedskæringsbudget

Af Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Rudersdals økonomiske krise skyldes det ”dybt uansvarlige” udligningssystem, fortæller Jens Ive. Men der er ingen udsigt til væsentlige ændringer.

Systemet er folketingsbesluttet og overfører midler fra velstående til mindrebemidlede kommuner. Kampagnen imod udligningssystemet tjener kun til at forsikre Venstres trofaste vælgere, at han gør alt muligt for at bibeholde den laveste skatteprocent i Danmark.

Sidste måned lavede den Venstre-ledede regering, udenom folketinget, en regelændring. Den øger Rudersdals udligning med små 40 mio.kr., mindre end 15% af udligningsstigningen. Resten skyldes Rudersdals høje og voksende gennemsnitsindkomst.

Enhedslisten er enig i, at stigningen på 40 mio.kr. er dårligt begrundet. Men Venstre begyndte kampagnen imod udligningssystemet for over et år siden. Nu forklares det ”groteske” i systemet med den nye ændring: ”Hvis vi finansierer ekstraregningen (små 40 mio.kr.) til udligning med skattestigninger alene, viser vores beregninger, at vi reelt skal have 500 mio.kr. ekstra ind” (Rudersdalavis 24/4-2018). Andetsteds gives endnu større beløb.

Heldigvis giver økonomiforvaltningen korrekte regneeksempler: Øges skatten fra 22,5% til 22,9%, kommer der 74 mio.kr. ekstra ind. Kommunekassen beholder 42 mio.kr., mens 32 går til udligning. Dvs. 43% går til udligning – ikke 93%, som Jens Ive hævder.

En 0,4% skattestigning øger Rudersdalborgernes gennemsnitlige kommuneskat med 110 kr. pr. måned. Det er derfor langtfra en umulig opgave at rette op på kommunens økonomi over skattebilletten.

Venstre og støttepartier besluttede i 2013 at sætte skatten ned. I årevis dækkede indtægterne ikke udgifterne. Derfor har Rudersdal nu landets 6. laveste kassebeholdning. Det har skabt den nuværende likviditetskrise. De ”ansvarlige” partier indrømmer ikke deres hidtidige fejldispositioner. De kaster nu skylden for det ophobede underskud over på en regelændring, som kun er en måned gammel.

Vor kritik har i årevis været afvist af disse partier. Men Kraka har udarbejdet en rapport, som også konkluderer, at det ikke er udligningen, der rammer velfærden i nordsjællandske kommuner: ”Deres lavere service skyldes i virkeligheden, at de selv har valgt en lavere beskatning.” (Berlingske Tidende, d. 24/3-18)

Udkastet til Rudersdals næste budget lægger op til en kombination af velfærdsnedskæringer og skatteforhøjelse. Børne- og skolebudgettet skæres ned med 44 mio.kr. fra 2018 til 2019. Hvis de traditionelle partier fortsat afviser en skatteforhøjelse, øges nedskæringen til 71 mio.kr. (7% af budgettet) Enhedslisten har i de sidste 4 år stemt imod nedskæringerne i velfærden på ældre- og børneområdet. Vi har især argumenteret for flere lærere og pædagoger på skolerne. Rudersdal får langt færre med det nye budgetoplæg.

Publiceret 25 May 2018 00:00