DEBAT:

Vedbækfundenes placering

Af Henrik Sven Sørensen, Melchiorsvej 16, 2950 Vedbæk

Der tales om et ønskescenarie for en ny placering af Vedbækfundene. For mig at se er der tale om et fatamorgana.

Ser man på den grund ved Henriksholm, som kommunen har købt til formålet, og hvor der pt. ligger en gammel barak fra forsvaret, er det svært at se, hvordan det kan hænge sammen.

Midt i en fredskov, klemt inde mellem 2 nye rækkehusbebyggelser under opførelse, vil man placere en museumsbygning med parkeringspladser. Tilkørsels- og adgangsforholdene fra Henriksholm Allé er helt klart problematiske, og hvordan vil man håndtere store busser med skoleklasser, der skal besøge disse unikke fund? Det ser alt sammen fint ud på tegningerne i lokalplanen, men jeg vil opfordre Kultur- og Fritidsudvalget til at aflægge området et besøg og dermed få et realistisk indtryk af forholdene.

Læs også: Vedbækfundene rykker et skridt nærmere Vedbæk

Det samme vil jeg opfordre de fondsbestyrelser til, der overvejer at bidrage økonomisk. Jeg mener, at placeringen skal genovervejes.

Publiceret 28 May 2018 14:00