DEBAT:

Bevar Sandbjergområdets landskabelige værdier

Svend Broberg, Kong Valdemars vej 15, 2840 Holte, skriver: I 2017 vedtog Folketinget en ny planlov, som liberaliserede en række landzonebestemmelser. Området omkring Sandbjerg landsby er landzone og en del af det er ikke fredet. Det ligger dog i naturlig forlængelse af den fredede Søllerød Naturpark. Heldigvis ønsker kommunalbestyrelsen områdets landskabelige værdier bevaret, og derfor har den vedtaget et forslag til lokalplan for området. Med forslaget ønsker man yderligere at bevare de historisk betingede bebyggelsesstrukturer, kulturhistorien og kulturarven, som er til stede, og at undgå byggeri og anlæg, der langt bedre hører hjemme i byområderne. Men hvorfor er ikke hele Sandbjergområdet fredet? Fordi Birkerød ikke havde en Øigaard som borgmester – det havde Søllerød. I marts 1943 vedtog Søllerød sogneråd et byplanforslag (se kortet), så kommunen kunne vokse til 80.000 indbyggere – og derved komme til at ligne Gentofte. Ved kommunevalget i maj 1943 blev den konservative Erik Øigaard indvalgt, og han fik plads i bl.a. byplanudvalget. Øigaard var en stærk fortaler for bevarelse af de skønne landskaber og derfor modstander af planen, som skulle få Søllerød til at ligne Gentofte. Han sikrede i stedet, at kommunen udarbejdede byplaner for mindre områder, efterhånden som der blev brug for det. Øigaard var borgmester 1952-74. Hvis medlemmer af kommunalbestyrelsen ønskede landskaber bebygget, som Erik Øigaard mente i stedet burde bevares, kunne han invitere dem op på sit kontor og vise dem planen fra 1943 og spørge: ”Er det denne plan, De ønsker virkeliggjort”. Dét ønskede ingen. Det er Erik Øigaards store fortjeneste, at Søllerød – nu Rudersdal - Kommune bevarede de store friarealer, som også er karakteristiske for området omkring Sandbjerg – og som er årsagen til, at mange af os er så glade for at bo netop her. Det er de kvaliteter, Rudersdal Kommune med lokalplan 257 ønsker bevaret – og det vil jeg gerne takke for.

Publiceret 04 June 2018 18:00