Hvad gør Rudersdal Kommune for at bidrage til de 17 verdensmål, spørger en læser. Modelfoto: Mostphotos

Hvad gør Rudersdal Kommune for at bidrage til de 17 verdensmål, spørger en læser. Modelfoto: Mostphotos

DEBAT: De 17 Verdensmål og Rudersdal Kommune

Af Anette Rosholm, Sydskrænten 11, 2840 Holte

193 af verdens lande har besluttet 17 verdensmål i september 2015. Mål som forpligter både på nationalt, regionalt, og kommunalt niveau, ja selv os som borgere til at handle, så vi opnår en bæredygtig udvikling. Kommuner spiller en central, da mange af de afgørende langsigtede beslutninger tages af kommunalbestyrelserne.

Jeg har som almindelig borger i Rudersdal svært ved at se, hvad Rudersdal Kommune gør for at handle i forhold til de 17 verdensmål. Vi har fx stadig ikke affaldssortering. Jeg oplever som mor til tre heller ikke, at der sker en systematisk indsats for at vores børn tilegner sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab, som mål 4.7 forpligter os til.

Vores kommunaldirektør Bjarne Pedersen, har i en undersøgelse af Deloitte udtalt i forsommeren 2017: ”Vi vil inddrage verdensmålene i kommunens kerneopgaver.” Jeg kan se, at kommunalbestyrelsen fik et oplæg om verdensmålene af KL på kommunalbestyrelsens seminar i januar. I Byplanudvalget og Miljø- og Teknikudvalget er klimatilpasning nævnt, uden at der er formuleret mål på området, udover det spejler verdensmålene sig ikke i udvalgenes mål.

Rudersdal må som en af DK’s rigeste og mest privilegerede kommuner have overskud til at gøre en mærkbar og ambitiøs indsats i forhold til de 17 Verdensmål set i et kommunalt perspektiv. Hvad gør vi som kommune?

Publiceret 19 June 2018 14:00