Rudersdal har brug for et hospice, mener en række kandidater fra Lokallisten.

Rudersdal har brug for et hospice, mener en række kandidater fra Lokallisten.

DEBAT: Hospice i Rudersdal

En række kandidater fra Lokallisten, skriver

DEBAT Enhver, der har været tæt på en døende ven eller slægtning, som har haft mulighed for at afslutte livet i et velindrettet hospice med et engageret og veluddannet personale, ved hvad det betyder både for den døende og for de nærmeste. En plads på hospice i den allersidste livsfase kan betyde en tryg, værdig og omsorgsfuld død.

I hovedstadsområdet findes flere velfungerende hospicer, men der er ingen i vores del af Nordsjælland. Det mener Lokallisten, at der skal gøres noget ved, og jo før jo bedre. Vi havde det som mærkesag til Regionsrådsvalget i 2017, og også kommunens Seniorråd har for nylig udtrykt stort ønske om, at der bliver oprettet et hospice i vores del af Nordsjælland. Vi mener, at Rudersdal skal tage teten i et samarbejde med Allerød og Hørsholm Kommuner.

Der skal oprettes en selvejende forening eller findes en privat driftsherre, der kan stå for udvikling og derefter drift af dette hospice, og det er helt afgørende, at Regionen bliver en central medspiller i forløbet. Dermed vil alle, der har interesse - sundhedspolitisk og/eller økonomisk - i sagen, være inddraget og forpligtet fra starten.

Der kan sikkert peges på flere steder, hvor dette hospice kan placeres, men en oplagt mulighed vil være Regionens bygninger/areal på Tyringevej i Ebberødområdet i Birkerød. Regionen har meldt ud, at dens nuværende brug af området vil være under afvikling, og dermed kan der uden videre skabes plads og rum for ”Hospice Nordsjælland”

På Folkemødet i Rudersdal lørdag den 1. september på Havartigården har Lokallisten inviteret Marianne Kempf, der er formand for Hospiceforeningen i Region Hovedstaden, til at holde oplæg og skabe debat om muligheden for et ”Hospice Nordsjælland”. Vi håber, det kan sætte gang i processen henimod etablering af et hospice i vores område, så det kan blive en realitet indenfor en overskuelig fremtid.

Finn Jørgensen, spidskandidat til regionsrådsvalget

Mona Madsen, medl. af kommunalbestyrelsen og social- og sundhedsudvalget

Keld Stattau, kandidat til kommunalvalget

Sten Troelstrup, fmd. for Lokallistens bestyrelse

Publiceret 22 June 2018 09:00