Det vil klæde vores ellers så dejlige kommune, hvis politikere gik foran. Udviste ledelse, og påtog sig et ansvar for udviklingen, skriver Jan Lindegaard i et Åbent Brev rettet til Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget.

Det vil klæde vores ellers så dejlige kommune, hvis politikere gik foran. Udviste ledelse, og påtog sig et ansvar for udviklingen, skriver Jan Lindegaard i et Åbent Brev rettet til Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget.

Åbent Brev til Axel Bredsdorff: Etik i forvaltningen og borgernes retssikkerhed

Af Jan Lindegaard, Stenløkken 29, 3460 Birkerød

At Axel Bredsdorff i sidste uge slår på tromme for etiske grønne investeringer i Rudersdal Avis, kan virke lidt hult, når han som formand for Byplanudvalget ikke udviser synderlig interessere for det, han har ansvaret for. Nemlig en professionel forvaltning af byplanområdet.

Ord som ”grotesk”, ”utroligt” og ”ren Kafka” er nogle af de bemærkninger, der er kommet fra medborgere. Samt en hel del mere, som ikke egner sig til at blive trykt…

Sagen handler om et byggeri på Stenløkken, hvor sagsbehandlingen må siges at være usædvanlig. Kernen er, hvorvidt en Deklaration fra 1968 er gældende, efter Byplanvedtægt 17 er vedtaget i 1972.

Det vil fylde en roman at gennemgå alle de fejl, mangler og fordrejninger, der er i den konkrete sag. Som blot to eksempler kan nævnes, at forvaltningen udsteder en byggetilladelse uden nabohøring. Først efter indsigelser, seks måneder senere, gennemføres denne. Trods massive protester fra naboerne, bakket op af 40 x underskrifter fra hele nabolaget, konkluderer forvaltningen, at nabohøringen nu er gennemført. Ingen problemer. Ordet proforma-høring er vist passende…

Yderligere et interessant eksempel er, at man nu har ændret 100% standpunkt. I 1995 hævdede forvaltningen i Naturklagenævnet at man ALTID overholdt deklarationen – hvilket alle i kvarteret kan huske, bevidne og bakker op om. I dag hævder man at man ALDRIG har overholdt den. Selvom man VANDT i 1995. Utroligt, men sandt!

At man sidder på hænderne og nægter at forholde sig til fakta, er forhåbentlig ganske enestående i Danmark. Det er i al fald bekymrende for retssikkerheden, når almindelige borgere trædes under fode.

Det vil derfor være interessant at høre svaret fra Axel Bredsdorff, der som formand har haft ansvaret i en længere årrække, på følgende tre spørgsmål:

Spørgsmål 1:

Er man tilfreds med den nuværende grad af professionalisme og antallet af klager i forvaltningen?

Spørgsmål 2:

Hvilken vægt lægger man på helt almindelige borgeres retssikkerhed?

Spørgsmål 3:

Hvilken vægt tillægger man afgørelser truffet i Naturklagenævnet/Planklagenævnet?

Det vil klæde vores ellers så dejlige kommune, hvis politikere gik foran. Udviste ledelse, og påtog sig et ansvar for udviklingen.

Publiceret 28 June 2018 09:31