I sidste uge skrev Jan Lindegaard et Åbent Brev vedrørende en byggesag på Stenløkken, og formanden for Byplanudvalget, Axel Bredsdorff, giver her sit svar. Arkivfoto

I sidste uge skrev Jan Lindegaard et Åbent Brev vedrørende en byggesag på Stenløkken, og formanden for Byplanudvalget, Axel Bredsdorff, giver her sit svar. Arkivfoto

DEBAT: Axel Bredsdorffs svar til Åbent Brev

Af Axel Bredsdorff (L), formand for Byplanudvalget

Jan Lindegaard mener, at det er mit personlige ansvar at hans nabo har fået en byggetilladelse, han selv ikke er enig i skulle være givet.

Det er helt fair at være uenig, ligesom det er en god mulighed at klage over kommunens afgørelse i Planklagenævnet, hvis man er uenig.

Byplanudvalget behandler i almindelighed ikke byggetilladelser, med mindre der skal gives dispensationer for lokalplanbestemmelser. Vi har derfor heller ikke i denne sag, som efter forvaltningens mening kunne gennemføres indenfor områdets lokalplanbestemmelser, været 'inde over' på anden måde, end at vi på vores første møde bad om at få en redegørelse for sagen, hvilket vi så også fik på mødet i februar.

Her tilkendegav udvalget, at vi var enige i, at forvaltningens givne byggetilladelse skulle stå ved magt.

I marts blev vi så orienteret om, at sagen var indklaget for Planklagenævnet, og vi afventer derfor hvad denne instans måtte nå frem til.

Til Jan Lindegaards bekymring om vi agter at følge en afgørelse i Planklagenævnet er kun at sige, at det gør vi naturligvis. Det havde været mere bemærkelsesværdigt hvis jeg havde sagt det modsatte.

Publiceret 02 July 2018 08:46