Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget svarer her på Jan Lindegaards Åbne Brev. Arkivfoto

Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget svarer her på Jan Lindegaards Åbne Brev. Arkivfoto

DEBAT: Svar til Åbent Brev: Vigtigheden af godt naboskab

Af Axel Bredsdorff (L), formand for Byplanudvalget

Du udtrykker en generel kritik af byplanforvaltningen, som jeg ikke kan genkende. Du spørger konkret til, om jeg er tilfreds med antallet af klager og forvaltningens professionalisme?

Jeg kan desværre bekræfte, at antallet af klager er stigende, men dette skyldes efter min vurdering først og fremmest nabokonflikter, som udspringer af, at der stadig oftere bygges lige til grænsen og uden hensyn til naboer. Kommunen er pligtig til at give byggetilladelse til et byggeri, hvis lokalplan og bygningsreglement er overholdt.

Vi kan ikke forhindre et byggeri, som overholder alle regler, også selvom byggeriet efter naboens synspunkt giver fx indbliksgener eller ser voldsomt ud. Jeg så gerne, at der i langt højere grad blev vist hensyn til naboer og omgivelser, når der bliver bygget til og om, eller bygget helt nye huse. Desværre er bygherres fokus ofte på helt egne behov og ønsker og ikke hensynet til naboer.

Med hensyn til forvaltningen har jeg fuld tillid til, at den administrerer lovligt, og at alle medarbejdere gør, hvad de kan for at leve op til god forvaltningsskik. I Byplanudvalget orienteres vi om de sager, der bliver påklaget. Vi har til dato ikke haft noget generelt problem med, at vi får afgørelserne imod os. Skulle vi få et problem, vil vi selvfølgelig handle på det.

Publiceret 10 July 2018 13:08